Doküman No
SBF.TL.0002
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

 

1.Sorumlular

Tüm Akademik ve İdari Birimler

 

2.Uygulama

 

1.Yazıcı yerleri izinsiz değiştirilmemelidir. Her yazıcının bakım/onarım kartı bulundurulacaktır.

2.Yazıcı direk topraklı prizlere takılmalı, birden fazla uzatma kablosu kullanılmamalıdır. Uzatma kablosu kullanılıyorsa yerde durmamalı, duvara veya uygun yüksekliğe monte edilmelidir.

3.Yazıcı etki alanında çay, kola ve su vb. sıvılar içilmemelidir. Toplu iğne, ataç ve zımba teli gibi yabancı maddelerin makine içerisine kaçması engellenmelidir.

4.Yazıcı kâğıt beslemesini düzenli kontrol edin. Aşırı kağıt yüklemesi yapmayın

5.Yazıcı çalışır durumdayken, elinizi yazıcının içine sokmayın veya mürekkep kartuşlarına ve kablolara dokunmayın.

6.Yazıcının içinde ya da çevresinde yanıcı gazlar içeren aerosol ürünler kullanmamalıdır. Bu, yangına neden olabilir.

7.Yazıcı da meydana gelen arızalar öncelikle teknik personele bildirilmeli, cihazlar açılarak kişisel müdahalelerde bulunulmamalıdır. Yapılan bakım ve onarımlar bakım/onarım kartına işlenecektir.

8.Yazıcının uzun ömürlü olması, orijinal sarf malzemeleri kullanılmalıdır.

9.Yazıcıyı daima http://support.epson-europe.com/onlineguides/tr/sx100series/html_x/files/fon3_80.gif  güç düğmesini kullanarak kapatın. Bu düğmeye basıldığında http://support.epson-europe.com/onlineguides/tr/sx100series/html_x/files/fon3_80.gif  güç ışığı yanıp söner. http://support.epson-europe.com/onlineguides/tr/sx100series/html_x/files/fon3_80.gif  güç ışığı yanıp sönmeyi bırakana kadar yazıcıyı kapatmayınız veya fişinden çekmeyiniz.

10.Mesai bitiminde ve Hafta sonu tatili öncesinde yazıcıların kapatılıp fişinin çekildiğinin odadan en son çıkanlar tarafından kontrol edilmelidir.