Döküman No
SBF.TL.0017
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Masa üstü santrifüj cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi biyokimya laboratuvarındaki masa üstü santrifüj cihazını kapsar.        

 

3. TANIMLAR

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı

 

 5. UYGULAMA

 

  1. Santrifüjün elektrik bağlantısı prize takılır.
  2. On/off düğmesine basarak cihazı açılır.
  3. Cihazın kapağı açılır.
  4. Tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına yerleştirilir ve denge korunur.
  5. Santrifüjün hızı ve süresi ayarlanır.
  6. Santrifüjün kapağı kapatılır.
  7. İşlem başlatılır.
  8. İşlem bitince tüpler çıkarılır.
  9. Cihaz kapatılır.
  10. Santrifüjün elektrik bağlantısı prizden çıkarılır.

 

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.