Doküman No
SBF.TL.0017
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Dersten sorumlu öğretim elemanı

 

 2. Uygulama

  1. Santrifüjün elektrik bağlantısı prize takılır.

  2. On/off düğmesine basarak cihazı açılır.

  3. Cihazın kapağı açılır.

  4. Tüpler karşılıklı olacak şekilde yuvalarına yerleştirilir ve denge korunur.

  5. Santrifüjün hızı ve süresi ayarlanır.

  6. Santrifüjün kapağı kapatılır.

  7. İşlem başlatılır.

  8. İşlem bitince tüpler çıkarılır.

  9. Cihaz kapatılır.

  10. Santrifüjün elektrik bağlantısı prizden çıkarılır.

 

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.