Döküman No
SBF.TL.0021
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
29.04.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1.AMAÇ

 

Isıtıcılı manyetik karıştırıcı cihazı kullanım ve çalışma şekillerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. KAPSAM

 

Bu Talimat Sağlık Bilimleri Fakültesi biyokimya laboratuvarındaki ısıtıcılı manyetik karıştırıcı cihazını kapsar.       

 

3. TANIMLAR                     

 

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

 

4. SORUMLULUKLAR

 

Dersten sorumlu öğretim elemanı

 

 5. UYGULAMA

 

  1. Cihazın elektrik bağlantısı prize takılır.
  2. Açma/kapama düğmesine basarak cihaz açılır.
  3. Karıştıracak/ısıtacak malzeme kaba koyulur ve içerisine manyetik balık (manyetik barı) bırakılır.
  4. Malzemenin bulunduğu kap tablayı ortalayarak yerleştirilir.
  5. Dönme hızı (devri) ve sıcaklık ayarlanır.
  6. Ayarlanan sıcaklık tabla sıcaklığıdır, kullandığınız sıvının sıcaklığını ölçmek için termometre kullanınız.
  7. İşlem tamamlandığında öncelikle devir ve sıcaklık düğmeleri başlangıç konumlarına getirilir ve açma/kapama anahtarından cihaz kapatılır.
  8. Kabınızı tabladan kaldırılır, manyetik balığı çıkarılır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.