Doküman No
SBF.TL.0021
Yayın Tarihi
03.10.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

 

1. Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından dersten sorumlu öğretim elemanı sorumludur.

 

2. Uygulama

  1. Cihazın elektrik bağlantısı prize takılır.

  2. Açma/kapama düğmesine basarak cihaz açılır.

  3. Karıştıracak/ısıtacak malzeme kaba koyulur ve içerisine manyetik balık (manyetik barı) bırakılır.

  4. Malzemenin bulunduğu kap tablayı ortalayarak yerleştirilir.

  5. Dönme hızı (devri) ve sıcaklık ayarlanır.

  6. Ayarlanan sıcaklık tabla sıcaklığıdır, kullandığınız sıvının sıcaklığını ölçmek için termometre kullanınız.

  7. İşlem tamamlandığında öncelikle devir ve sıcaklık düğmeleri başlangıç konumlarına getirilir ve açma/kapama anahtarından cihaz kapatılır.

  8. Kabınızı tabladan kaldırılır, manyetik balığı çıkarılır.

2.1. İlgili  Dokümanlar

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.