Döküman No
DHF.GT.0007
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Dekan

1. Birimi

Diş Hekimliği Fakültesi

2. Kadro Unvanı

İşçi

3. Görev Unvanı

Destek (Yardımcı ) Hizmetler

4. Bağlı Bulunduğu Amir

Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı, Fakülte Sekreteri, Dekan Yardımcıları, Dekan, Genel Sekreteri, Rektör Yardımcıları, Rektör

 

 

5. Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 1. Klinikte veya çalıştığı birim/alanda yer alan tüm alanları temizler sürekli kontrolde bulunmak. Klinikte Diş Ünitlerini ise her hasta kalktıktan sonra temizlemek ve dezenfekte etmek. Dezenfekte işlemlerinde Diş Ünitlerine zarar verilmemesine, azami dikkat etmek.. Temizliğin sürekliliğini sağlamak.

 2. Her gün çalıştığı birim / alanda görev alanı içerisinde bulunan;

Tüm zeminleri silerek temizlemek,

Tüm kuru zeminleri paspaslayarak temizlemek,

Tüm kullanım alanlarını temizlenip düzenlemek,

Klinikte bulunan tüm büro malzemelerini silmek, tozlarını almak,

Klinikte biriken çöpleri kontrol etmek, dolmuş olanları toplamak ve çöp toplama alanına götürmek,

Kliniğin tamamının sürekli olarak havalandırmak, tüm eşyaların ve alanların düzenli olmasının sağlamak,

Kliniğin iç kapılarını, pencere kenarlarını, çerçevelerini ve camlı alanlarını temizlemek,

Lambaları, tüm elektrik düğmeleri ve tabloları silerek temizlemek,

Radyatör peteklerinin tozunun alarak silmek, örümcek ağlarını vb. temizlemek. Birim / alanın sürekli temiz ve hijyenik olmasını sağlar.

 1. Yapılan çalışma esnasında hastaları ve personelleri rahatsız edici davranışlardan kaçınmak. Çalışmalarını uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirmek.

 2. Temizlik talimatına göre, Enfeksiyon Kontrol komitesince belirtilen mahalde temizlik görevi ve hizmetiyle ilgili talimatları yerine getirmek.

 3. Kendisine teslim edilen araç ve gereçlerin muhafaza ile bunların her türlü israflarına mani olmak. Bozulmamasına ve kaybolmamasına, hususi maksatlarla kullanılmamasına dikkat etmek.

 4. Polikliniklerde kullanılan tıbbi araç ve gereçlerin toplanması sırasında enfeksiyon riskini ortadan kaldırmaya yönelik olarak sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarına göre işlem yapmak. Bu tıbbi araç ve gereçlerin merkezi sterilizasyon birimi görevlisine sayarak tutanakla teslim etmek. Kliniğe getirildiğinde sayılarak teslim almak ve uygun şekilde dağıtılmasını sağlamak.

 5. Klinik veya lavabolarında kullanılan sabun ve havlu gibi malzemeler bittiğinde teminini sağlamak.

 6. Görev alanını, temizlemeden ve çöpleri boşaltmadan terk etmemek. Gün sonunda Diş Ünitlerinin ve cihazların tamamen kapatılmasını, elektriklerin söndürülmesini, Diş ünitlerinin bekleme pozisyonuna alınmasını sağlamak.

 7. Çöplerin tıbbi atık ve evsel atık olarak ayrılmasını, çöplerin ağızları bağlanarak gerekli depo alanlarına taşınmasını sağlamak.

 8. Görev alanını mesai bitiminde güvenlik görevlilerine teslim etmek. Teslim yapılmadan görev alanını terk etmemek.

 9. Mahiyeti itibari ile gizlilik arz eden yazılara ilişkin işlemleri gizlilik içerisinde yerine getirmek.

 10. Görev alanında karşılaştıkları herhangi bir uyumsuzluk veya sorunu amirlerine bildirmek.

 11. Görev alanında arızalandığını tespit ettiği cihazların onarımının sağlanması amacıyla sorumluya bildirmek. Arızalı ekipmanın üzerine arızalı olduğunu bildiren yazı veya afiş yerleştirmek.

 12. Çalışma ortamında tehlikeye sebebiyet verebilecek çay makinesi, ısıtıcı vb. gibi cihazlardan uzak durmak, her gün ortamı terk ederken bilgisayar, yazıcı vb. cihazları kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı durmasını sağlamak.

 13. Fakülte tarafından belirlenmiş olan kıyafetleri giyinmek ve yaka kartlarını takmak.

 14. Görevini ilgili mevzuatlar, kalite yönetim sistemi politika hedefleri ve prosedürlerine ve iç kontrol sisteminin tanım ve politikalarına uygun olarak yürütmek. Kalite ve iç kontrol yönetim sistemi dokümanlarında belirtilen ilave görev ve sorumlulukları yerine getirmek ve iş güvenliği ile ilgili uyarı ve talimatlara uymak.

 15. Yöneticilerinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.