Doküman No
SPRBF.FR.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
23.06.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Özel Yetenek Sınavı Müracaat Formu

Fotoğraf

 

 

 

 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

                                                         Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına                                                       

Rize

 Özel yetenek sınavına girmek için ön kayıt yaptırmak istiyorum. İlan edilen şartları kabul ediyorum. Aşağıdaki bilgilerin tarafımdan doğru olarak doldurulduğunu beyan eder, gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim.  ……/…../20….

İmza

Ad Soyad

 

KİŞİSEL BİLGİLERİ

T.C Kimlik No

         

Cinsiyet

 Kadın       Erkek

Adres

         

E- Posta

         

Telefon

  Ev:                                       GSM:         

EĞİTİM VE MİLLİLİK DURUMU

Diploma Alanı

(Alan içi 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan öğrenciler için uygulanacaktır)

Spor Lisesi: Alan İçi

 

Diğer Liseler: Alan Dışı

Sporculuk Durumu

 Milli

Diğer

YKS Puanı

         

OBP Puanı

         

20…. YKS Puanı ile bir Yüksek Öğretim Programına Yerleştiniz mi?

Evet

Hayır

ADAYIN MÜRACAAT ETTİĞİ KONTENJAN

Not: Sadece Bir Kontenjan İşaretlenecektir

Yerleştirme müracaat ettiği kontenjana göre yapılacaktır

 Milli Sporcu Kontenjanı

 Normal Öğrenci Kontenjanı

Engelli Öğrenci Kontenjanı

BÖLÜM TERCİHLERİ

A-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

B-Spor Yöneticiliği Programı

1.tercih [ …………………………………………]

2.Tercih [………………………………………….]

SPOR DALI TERCİHLERİ

Aşağıdaki belirtilen Spor Özgeçmişi ve Spor Dallarından sadece bir kutucuğu işaretleyiniz

 NOT:  Sporcu özgeçmişi işaretleyen adaylar belgelerini resmi onaylı olarak ibraz etmek zorundadır.

Sporcu Özgeçmişi

Herhangi Bir Belgesi Olmayan

Belgeli Sporcu

Belgeli Antrenör

Belgeli Hakem

Spor Dalı

Basketbol   Futbol   Hentbol   Voleybol   Atıcılık   

Atletizm   Badminton    Bisiklet   Boks   Jimnastik  

 Eskrim    Güreş   Halter    Judo   Kano      

Karete   Kayak   Kickboks   Kürek   M.Tenisi   

MuayThai   Okçuluk   Rafting   Sutopu   Taekwondo   

Tenis    Yelken   Yüzme

SPORCU ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRMESİ

Bu Bölüm Kayıt Görevlisi Tarafından Kontrol Edilip Doldurulacaktır 

PUAN

         

ÜYE

İMZA

ÜYE

İMZA

KOMİSYON BAŞKANI

İMZA