Döküman No
SPRBF.FR.0001
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
23.06.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Özel Yetenek Sınavı Müracaat Formu

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Fotoğraf

 

            Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 

                    Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına

                                                                                                                                                              Rize

            Özel yetenek sınavına girmek için ön kayıt yaptırmak istiyorum. İlan edilen şartları kabul ediyorum. Aşağıdaki bilgilerin tarafımdan doğru olarak doldurulduğunu beyan eder, gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

                                                                 ... /…./……….

                                                                                                                                       İmza

                                                                                                                                  Adı ve Soyadı

KİŞİSEL BİLGİLER

TC KİMLİK NO: ………………………….

 

 

 

CİNSİYET:

Kadın  []

 

Erkek []

ADRES:                     

 

 

 

 

 

 

EMAİL                   

 

 

TELEFON:        

EV:          

 

GSM:              

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM VE MİLLİLİK DURUMU

DİPLOMA ALANI

Spor Lisesi:  Alan İçi      []

SPORCULUK DURUMU

Milli         []

 

 

Alan içi: 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan öğrenciler için uygulanacaktır

 

 

 

 

 

Diğer Liseler: Alan Dışı    []

Diğer       []

 

 

YKS PUANI:         

 

 

 

OBP PUANI             

 

 

 

 

20..... YKS Puanı ile Bir Yüksek Öğretim Programına Yerleştiniz mi ?

 

Evet   ]

 

Hayır         ]

 

 

ADAYIN MÜRACAAT ETTİĞİ KONTENJAN

Not: Sadece bir kontenjan İşaretlenecektir.

 

Milli Sporcu Kontenjanı

 

[   ]

 

 

Yerleştirme müracaat ettiği kontenjana göre yapılacaktır

Normal Öğrenci Kontenjanı

[   ]

 

 

 

 

 

 

Engelli Öğrenci Kontenjanı

  ]

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM TERCİHLERİ

 

 

 

 

 

 

A-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

1. Tercih  [ ………………………………………...……………………….    ]

 

B-Spor Yöneticiliği Programı

 

 

 

2. Tercih  [ ………………………………………...……………………….    ]

 

 

 

 

 

SPOR DALI TERCİHLERİ

 

 

 

 

 

Aşağıdak belirtilen Spor Özgeçmişi ve Spor Dallarından sadece bir kutucuğu işaretleyiniz

 

 

 

NOT:  Sporcu özgeçmişi işaretleyen adaylar belgelerini resmi onaylı olarak ibraz etmek zorundadır.

 

 

 

SPORCU ÖZGEÇMİŞİ

[   ] Herhangi bir belgesi olmayan

 

 

 

 

 

 

 

[   ] Belgeli Sporcu

 

 

 

 

 

 

 

 

[   ] Belgeli Antrenör

 

 

 

 

 

 

 

 

[   ] Belgeli Hakem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spor Dalı

[   ] Basketbol

[   ] Futbol

[   ] Hentbol

[   ] Voleybol

 

 

 

 

 

 

[   ]  Atıcılık

[   ]  Atletizm

[   ]  Badminton

[   ]  Bisiklet

[   ]  Boks

[   ]  Cimnastik

[   ]  Eskrim

[   ]  Güreş

 

 

[   ]  Halter

[   ]  Judo

[   ]  Kano

[   ]  Karete

[   ]  Kayak

[   ]  Kickboks

[   ]  Kürek

[   ]  M.Tenisi

 

 

[   ]  MuayThai

[   ]  Okçuluk

[   ]  Rafting

[   ]  Sutopu

[   ]  Taekwondo

[   ]  Tenis

[   ]  Yelken

[   ]  Yüzme

SPORCU ÖZGEÇMİŞ DEĞERLENDİRMESİ

Bu Bölüm Kayıt Görevlisi Tarafından Kontrol Edilip Doldurulacaktır 

 

 

 

PUAN: 

 

 

 

 

 

 

ÜYE

 

 

ÜYE

 

Komisyon Başkanı

 

İMZA

 

 

İMZA

 

İMZA