Doküman No
RTEÜ.FR. 0151
Yayın Tarihi
01.08.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

……. Enstitüsü /  Fakültesi / Yüksekokulu / Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

 

 

Sayı    : ……..

Tarih : ………….

           

Toplantı ………. Enstitüsü /Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu Dekanı/Müdürü  ..…………. başkanlığında ……Toplantı Salonunda saat ………… başladı. Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.

 

KARAR :

1-              

 

2-            

 

3-            

 

 

 Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.

 

 

 

 

……. ENSTİTÜSÜ / FAKÜLTESİ/ /YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU

YÖNETİM KURULUNUN …./..../20... TARİHLİ VE ….. SAYILI

TOPLANTI TUTANAĞI İMZALARI

 

            

Prof. Dr. ………………

……….……………….

 

Prof. Dr. ………………

……….……………….

 

Prof. Dr. ………………

……….……………….

 

Prof. Dr. ………………

……….……………….

 

Prof. Dr. ………………

……….……………….

 

…………………………

………………… (Raportör)