Doküman No
RTEÜ.FR. 0130
Yayın Tarihi
18.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birim Adı:                

Kutunun Açıldığı Tarih:                   

 

Üniversitemiz ……………………………………. Biriminde bulunan ……………. numaralı “Geri Bildirim Kutusu” yukarıda belirtilen tarihte aşağıda imzası bulunan görevli tarafından açılmış olup, kutunun içinde bulunan ……… adet belge kimsenin okumasına müsaade edilmeden gizlilik kurallarına riayet edilerek alınmış, E-İMER sistemine işlenmiş ve kapalı zarfa konulmuştur.

 

 

 

Teslim Eden Birim Kalite Temsilcisinin

Teslim Alan Birim Yöneticisinin

Unvanı

Adı Soyadı

 

.................................

 

 

İmza

Unvanı

Adı Soyadı

.................................

 

İmza

Teslim Alma / Verme Tarihi: ……/……/20……

 

AÇIKLAMA: Geri Bildirim Kutusundan hiçbir bildirim çıkmaması halinde dahi iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınıp Birim Yöneticisine iletilecektir.