Doküman No
RTEÜ.FR. 0135
Yayın Tarihi
28.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Birim Öğrenci Kalite Komisyonu Toplantısı Karar Tutanağı

 

Toplantı/Karar Tarihi

Toplantı Sayısı

Karar Sayısı

       

       

       

Gündem Maddeleri

                                        

Gündemin Görüşülmesi

               

Karar No

Karar

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Katılımcılar

Adı Soyadı

Bölümü/Programı

İmza/ Katıldı/ Katılmadı