Döküman No
RTEÜ.FR. 0125
Yayın Tarihi
12.10.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

….…………………………………………………… Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

20.…. - 20….. Eğitim-Öğretim Yılı ……………… Yarıyılı sonunda azami öğrenim süremi tamamladım. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi ikinci  fıkrası gereğince, sınava girme koşullarını yerine getirdiğim halde başarısız olduğum ders/derslerim için ek sınava girebilmem hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                       …… / ….… / 20……..

Eki Transkript

Öğrencinin İmzası 

 

 

  ÖĞRENCİNİN KİMLİK BİLGİLERİ

Adı-Soyadı

             

Öğrenci No

             

Programı

             

Fax numarası

             

E-posta Adresi

             

 

*************************************************

Kontrol tarihi 

Öğrenci İşleri Kontrolü

             

             

Birim Yetkilisinin Kontrolü     

             

             

 

SONUÇ     

GİREBİLİR

GİREMEZ (Açıklama)