Doküman No
RTEÜ.FR. 0125
Yayın Tarihi
12.10.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

….…………………………………………………… Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

20.…. - 20….. Eğitim-Öğretim Yılı ……………… Yarıyılı sonunda azami öğrenim süremi tamamladım. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi ikinci  fıkrası gereğince, sınava girme koşullarını yerine getirdiğim halde başarısız olduğum ders/derslerim için ek sınava girebilmem hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                       …… / ….… / 20……..

Eki Transkript

Öğrencinin İmzası 

 

 

ÖĞRENCİNİN KİLİK BİLGİLERİ

Adı – Soyadı

                          

Öğrenci No

                          

Programı

                          

Fax Numarası

                          

E- Posta Adresi

                          

 

 

Kontrol tarihi 

Öğrenci İşleri Kontrolü

                          

        

Birim Yetkilisinin Kontrolü

                          

        

 

SONUÇ     

GİREBİLİR

GİREMEZ (Açıklama)