Doküman No
RTEÜ.FR. 0134
Yayın Tarihi
24.12.2021
Revizyon Tarihi
02.12.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Birim Adı

                   

Yetkilendirme Tarihi

                   

 

Anket Bilgi Sistemi Kullanıcı Yetkileri

Verilen Yetki

Unvanı/Adı Soyadı

Kullanıcı 1

                   

Kullanıcı 2

                   

Kullanıcı 3

                   

Kullanıcı 4

                   

Kullanıcı 5

                   

Kullanıcı 6

                   

Kullanıcı 7

                   

Kullanıcı 8

                   

İptal Edilen Yetki

Unvanı/Adı Soyadı

Kullanıcı 1

                   

Kullanıcı 2

                   

Kullanıcı 3

                   

Kullanıcı 4

                   

Kullanıcı 5

                   

Kullanıcı 6

                   

Kullanıcı 7

                   

Kullanıcı 8

                   

*Kullanıcının birimden ayrılması ya da farklı bir kullanıcıya yetki verilmesi gerektiği durumda Anket Bilgi Sistemi Yetki Talep Formu düzenlenerek Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Birim Amirinin

Unvanı/ Adı Soyadı

                İmza

Anket Bilgi Sistemi Kullanıcılarının Anket Bilgi Sistemi Modülüne İlişkin Sorumlulukları:

1.Birim adına hazırlanan anket formlarını birim amirinin bilgi ve onayı ile Anket Bilgi Sistemine işlemek ve uygulanmasını sağlamak.

2.Tamamlanan anketleri kapatmak.

3.Anket sonuç çıktılarını sistemden çekmek ve raporlaştırmak veya raporlaştırmak üzere birim amirinin yönlendireceği kişi ile paylaşmak.

4.Anket sonuçlarını ve raporları birim amirinin izni olmadan hiçbir kişi veya kurum ile paylaşmamak.