Döküman No
RTEÜ.FR. 0134
Yayın Tarihi
24.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birim Adı

   

Yetkilendirme Tarihi

   

 

Anket Bilgi Sistemi Kullanıcı Yetkileri

Verilen Yetki

Unvanı/Adı Soyadı

Kullanıcı 1

   

Kullanıcı 2

   

İptal Edilen Yetki

Unvanı/Adı Soyadı

Kullanıcı 1

   

Kullanıcı 2

   

 *Kullanıcının birimden ayrılması ya da farklı bir kullanıcıya yetki verilmesi gerektiği durumda Anket Bilgi Sistemi Yetki Talep Formu düzenlenerek Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Birim Amirinin

   

Unvanı/ Adı Soyadı

İmza

Anket Bilgi Sistemi Kullanıcılarının Anket Bilgi Sistemi Modülüne İlişkin Sorumlulukları:

  1. Birim adına hazırlanan anket formlarını birim amirinin bilgi ve onayı ile Anket Bilgi Sistemine işlemek ve katılımcılara gönderimini sağlamak.

  2. Tamamlanan anketleri kapatmak.

  3. Anket sonuç çıktılarını sistemden çekmek ve raporlaştırmak veya raporlaştırmak üzere birim amirinin yönlendireceği kişi ile paylaşmak.

  4. Anket sonuçlarını ve raporları birim amirinin izni olmadan hiçbir kişi veya kurum ile paylaşmamak.