Doküman No
RTEÜ.FR. 0152
Yayın Tarihi
08.09.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

……/…../20..

 

 

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………….

 

 

 

Üniversitemizde aşağıda belirtilen birimde görev yapmaktayım …………… tarihi itibarıyla emekli olmak istiyorum.

 

 Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

 

 

 

 

                                                                                  

 

Adres:       

Ad Soyad:

       

Unvan:

       

Sicil No:

       

Görev yapılan birim:

       

Telefon No:       

İmza: