Doküman No
SPRBF.FR.0005
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
23.06.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Dersin Adı                  :          

Öğretim Elemanı       :          

Program                     :           

Sınıf                            :          

Sınav Türü                :          

Uygulama Türü        :                                                                                                                            

Tarih                          :                                                                                                             

Gün                           :                                                                                                    

Saat                           :                   

İMZA TUTANAĞI

Sıra No

Okul No

Adı

Soyadı

İmza

1

    

      

    

 

2

    

    

     

 

3

    

   

   

 

4

   

    

   

 

5

    

    

     

 

6

    

    

     

 

7

   

    

    

 

8

   

     

    

 

9

    

   

    

 

10

     

    

     

 

 

…………..……………………..….....………………….dersliğinde / salonunda……………………….…..……öğrenci sınava girmiştir.

 

……………………………………………………………

 

Dersten Sorumlu Öğretim Elemanı

 

……………………………………………………………                                                     ………………………………………………………….

 

Gözetmen                                                                                                                                  Gözetmen