Doküman No
YİTDB.FR. 0020
Yayın Tarihi
22.02.2023
Revizyon Tarihi
24.02.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

......................................................................................................................................................................................BAKIM PLANI

S No.

Cihazın Adı

Bakım Periyodu

Bakım Zamanı

Bakım Sorumlusu

1

      

      

      

      

2

      

      

      

      

3

      

      

      

      

4

      

      

      

      

5

      

      

      

      

6

      

      

      

      

7

      

      

      

      

8

      

      

      

      

9

      

      

      

      

10

      

      

      

      

11

      

      

      

      

12

      

      

      

      

13

      

      

      

      

14

      

      

      

      

15

      

      

      

      

16

      

      

      

      

17

      

      

      

      

18

      

      

      

      

19

      

      

      

      

20

      

      

      

      

                                 

HAZIRLAYAN

Adı- Soyadı:                 

İmza:

   

                                                                           ONAYLAYAN

Adı Soyadı:             

İmza: