Doküman No
RTEÜ.FR. 0165
Yayın Tarihi
20.11.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

…………………………..… Fakültesi/Müdürlüğü

……………………... Bölüm Başkanlığına

SINAV SALON TUTANAĞI

SINAV BİLGİLERİ

Dersin Adı

          

Dersin Sorumlusu

          

Sınav Tarihi

          

Sınav Saati

          

Sınav Yeri

          

Bölüm Başkanlığı /

Sınav Merkezi Koordinatörü

          

 

Açıklama (Tutanak tutulmasına neden olan eylemle ilgili detaylı açıklama yazınız) :           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İş bu tutanak .... / .... / 20.... tarihinde SINAV KURALLARINI İHLAL EDEN / SINAVDA KOPYA ÇEKEN – ÇEKMEYE TEŞEBBÜS eden öğrenciye ilişkin olarak düzenlenerek tarafımızca imza altına alınmıştır.

Gözetmen

Ünvanı Adı Soyadı

 

İmza

 

Dersin Sorumlusu

Ünvanı Adı Soyadı

 

İmza

 

EKLER

1. Öğrenci ait soru ve cevap kağıtları (kullanıldı ise optik form)

2. Varsa kopya materyalleri / kopya materyallerinin resmi

Açıklamalar

1.Tutanak en az iki görevli (gözetmen/sınav sorumlusu) tarafından imzalanmalıdır.

2.Tutanak, ekli orijinal belgeleri ile birlikte Bölüm Başkanlığına/Sınav Merkezi koordinatörüne teslim edilir.

3.Tutanak tutulan öğrencinin hakkındaki tutanak durumu sınav yoklama tutanak formuna not edilir.