Doküman No
RTEÜ.FR. 0141
Yayın Tarihi
07.04.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…………………….Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

……………………………..Bölümü/Ana Bilim Dalı/Programı

 

 

 

MEVCUT ŞEKLİ

Dersin yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İngilizce Adı

T

U

L

K

AKTS

Türü

Dili

Gerekçe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

 

 

 

YENİ ŞEKLİ

Dersin yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İngilizce Adı

T

U

L

K

AKTS

Türü

Dili

Gerekçe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Açıklamalar

- Yarıyıllar için ayırılmış hücreleri ihtiyaç olduğu kadar çoğaltabilirsiniz.