Doküman No
RTEÜ.FR. 0147
Yayın Tarihi
11.04.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…………………….Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

……………………………..Bölümü/Ana Bilim Dalı /Programı

 

  1. Tam Eğitim- Öğretim Planı

1. YIL - 1. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İngilizce Adı

T

U

L

K

AKTS

Türü

Dili

Açıklama

            

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

        

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

TOPLAM

    

    

    

    

    

    

    

    

 

1. YIL - 2. YARIYIL

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. YIL - 3. YARIYIL

       

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

       

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

    

    

    

    

    

    

    

    

TOPLAM

    

    

    

    

    

    

    

       

 

2. YIL - 4. YARIYIL

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

TOPLAM

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. YIL - 5. YARIYIL

   

   

                                   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

TOPLAM

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. YIL - 6. YARIYIL

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

TOPLAM

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. YIL - 7. YARIYIL

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

 

    

    

    

    

    

    

TOPLAM

    

       

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. YIL - 8. YARIYIL

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

 

       

    

    

       

TOPLAM

    

    

    

       

   

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMDAKİ KATEGORİ TOPLAMLARI

T

U

L

K

AKTS

Genel Toplamı

      

      

      

      

   

Zorunlu Derslerin Genel Toplamdaki %

   

Seçmeli Derslerin Genel Toplamdaki %

   

Açıklamalar

- K: Kredi, T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi, Z: Zorunlu, S: Seçmeli

- Meslekî staj çalışması var ise iş günü belirtilmelidir.

- Yarıyıllar için ayırılmış hücreleri ihtiyaç olduğu kadar çoğaltabilirsiniz.

- Derslerle ilgili ön koşul vb. durumlar varsa açıklama kısmında belirtilmelidir.

 

 

b) Seçmeli Ders Grubu

 

Dersin Yılı/YY

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İngilizce Adı

T

U

L

K

AKTS

Türü

Dili

Açıklama

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Açıklamalar

- YY: Yarıyılı, K: Kredi, T: Teorik, U: Uygulama, L: Laboratuvar, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi, Z: Zorunlu, S:  Seçmeli

- Yarıyıllar için ayırılmış hücreleri ihtiyaç olduğu kadar çoğaltabilirsiniz.

- Derslerle ilgili ön koşul vb. durumlar varsa açıklama kısmında belirtilmelidir.

 

 

c) Eğitim-Öğretim Planındaki Derslerin Dağılımı

 

Dersler

Toplam

Toplam Yüzde

Sayı

Kredi

AKTS

 Sayı

Kredi

AKTS

Tüm dersler

   

    

    

    

    

    

Alan zorunlu dersleri

   

   

   

   

   

   

Alan seçmeli dersleri

   

   

   

   

   

   

Üniversite seçmeli dersleri

   

    

    

    

    

    

Diğer programlar tarafından önerilen zorunlu dersler

   

    

    

    

    

    

Diğer programlar tarafından önerilen seçmeli dersler