Doküman No
RTEÜ.FR. 0150
Yayın Tarihi
01.08.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

………. Enstitüsü / Fakültesi / Yüksekokulu / Meslek Yüksekokulu

………… Kurulu Toplantı Tutanağı

 

Sayı    : ……..

Tarih : ………….

                       

Toplantı ………. Enstitüsü/Fakültesi/ Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu Dekanı/Müdürü  ..…………. başkanlığında …….Toplantı Salonunda saat ………… başladı. Bilgilendirme yapılıp gündeme geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı.  

 

KARAR :

1-                 

 

2-              

 

3-              

 

 

 Not: Bu Tutanak …… Maddeden İbarettir.

 

……. ENSTİTÜSÜ/ FAKÜLTESİ/ YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU

.….. KURULUNUN …../..../20... TARİHLİ VE ….. SAYILI

TOPLANTI TUTANAĞI İMZALARI

Prof. Dr. ………………

……….……………….

 

Prof. Dr. ………………

……….……………….

 

Prof. Dr. ………………

……….……………….

 

Prof. Dr. ………………

……….……………….

 

Prof. Dr. ………………

……….……………….

 

..........…………………………

………………… (Raportör)