Doküman No
RTEÜ.FR. 0166
Yayın Tarihi
21.02.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

SINAV EVRAĞI TESLİM TUTANAĞI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YARIYILI

DERSİN KODU VE ADI

SINAV TÜRÜ

(Ara Sınav/

Mazeret/

Yarıyıl Sonu/Bütünleme/

Diğer)

ADEDİ

TESLİM TARİHİ

TESLİM EDENİN ADI-SOYADI VE İMZASI

TESLİM ALANIN ADI-SOYADI VE İMZASI