Doküman No
RTEÜ.FR. 0159
Yayın Tarihi
13.06.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

……………-…………… Eğitim - Öğretim Yılı

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

….…………………………………………………… Dekanlığı/Müdürlüğü

…….…………………………………………………… Bölüm Başkanlığına

 

……………………………………… Üniversitesi tarafından açılan yaz öğretiminde aşağıda belirttiğim dersleri almak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Öğrencinin

Adı  Soyadı :      

Öğrenci Numarası:                                             TC Kimlik Numarası:     

Enstitü/ Fakülte/Yüksekokul/MYO :     

Bölüm/ Program:     

Cep Telefonu:                                                        E-posta:    

 

Tarih: ….. /…… /………..                                                                                              İmza :   

 

Yaz Öğretiminde Ders Alınacak Üniversite Bilgileri

Ders alınacak Üniversite:     

Fakülte /YO/MYO:     

Bölüm/Program:     

Ders alınacak Üniversitenin ÖSYM Taban Puanı (Yerleştiği yıl):     

Öğrencinin Üniversitemizde kayıtlı olduğu Programın ÖSYM Taban Puanı (Yerleştiği yıl):     

Ekler: 1- Ders içerikleri (….... s)       2-     

 

 Diğer Üniversiteden alınacak ders/dersler

Ders Bilgileri

Dersin

 Kodu

Dersin Adı

T

U

K/AKTS

Bölüm Görüşü

Uygundur/Uygun Değildir

1

Alınacak Ders

    

    

    

    

    

    

Eş Değer Ders

    

    

    

    

    

    

2

Alınacak Ders

    

    

    

    

    

    

Eş Değer Ders

    

    

    

    

    

    

3

Alınacak Ders

    

    

    

    

    

    

Eş Değer Ders

    

    

    

    

    

    

4

Alınacak Ders

    

    

    

    

    

    

Eş Değer Ders

    

    

    

    

    

    

*Eşdeğer ders;  öğrencinin diğer programlardan aldığı dersin kayıtlı olduğu programdaki karşılığı olan dersi ifade eder ve bölüm tarafından belirlenecektir.

 

Bölüm Görüşü

Yukarıda adı belirtilen öğrencinin, belirtilen Üniversitenin bölüm/ programındaki ders/derslere bağlı olarak eşdeğer ders alma durumu Bölümümüzde incelenmiş olup, uygunluğu yukarıdaki tabloda dersin karşısında belirtilmiştir.

………………………..

Bölüm Başkanı

(İmza)

 

 

Yaz öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

1- Yaz öğretiminde Üniversitemizde açılmayan dersler diğer Üniversitelerin yaz öğretiminden alınabilir.

2- Öğrencinin yerleştiği yıl itibarıyla ders alınan Üniversitenin ilgili programına ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu programın taban puanın eşit veya yüksek olması gerekir.

3- Başka bir Üniversiteden ders almak isteyen öğrenci almak istediği dersin /derslerin içeriği, saati ve kredi/AKTS bilgilerini gösteren belgelerle birlikte (Bölüm/birim karar süreçlerinden dolayı diğer üniversitenin derse kayıt tarihlerinin başlamasından en az 5 gün önce bölüm başkanlığına başvuru yapmalıdır.)

4- Öğrenciler yaz öğretiminde; bitirme çalışması, proje ve benzeri dersler diğer Üniversitelerden alınamaz.

5- Yaz öğretiminde en fazla 4 ders alınabilir