Döküman No
RTEÜ.FR. 0155
Yayın Tarihi
17.01.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……….….....-…………... Eğitim-Öğretim Yılı …………………. Yarıyılı

 

.......................... FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU

Sıra No

Asıl/ Yedek

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Yatay Geçiş Yapılan

GANO                  (4 lük sist)

ÖSYM puanı

Sıralama puanı (GANO %60+ÖSYM puanı %40)

 

Açıklama

Bölüm/Program

Sınıf

       

    

            

            

            

            

            

            

           

           

    

    

            

            

            

            

            

            

           

           

    

    

            

            

            

            

            

            

           

           

   

    

            

            

            

            

           

            

           

           

    

    

            

            

            

            

            

            

           

           

    

    

            

            

            

            

            

            

           

           

    

    

            

            

            

            

            

            

           

           

    

    

            

            

            

            

            

            

           

           

   

   

           

           

           

           

           

           

           

           

   

   

           

           

           

           

           

           

           

           

   

   

           

           

           

           

           

           

           

           

   

   

           

           

           

           

           

           

           

           

   

   

           

           

           

           

           

           

           

           

   

   

           

           

           

           

           

           

           

           

   

   

           

           

           

           

           

           

           

           

   

   

           

           

           

           

           

           

           

           

   

   

           

           

           

           

           

           

           

           

   

   

           

           

           

           

           

           

           

           

         Açıklama

            Hücreler ihtiyaç duyulduğu kadar çoğaltılabilir.

                RTEÜ Taban Puanı-Yılı -Puan Türü ilgili hücreye eklenmesi gerekmektedir.