Doküman No
RTEÜ.FR. 0155
Yayın Tarihi
17.01.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……….….....-…………... Eğitim-Öğretim Yılı …………………. Yarıyılı

 

 

.......................... FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU

Sıra No

Asıl/ Yedek

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Yatay Geçiş Yapılan

GANO                  (4 lük sist)

GANO

(100 lük sist)

ÖSYM puanı

Sıralama Puanı

Açıklama

Bölüm/Program

Sınıf

   

     

     

     

     

     

     

    

     

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

     

     

     

     

     

    

     

    

  

     

     

     

     

     

     

    

     

    

  

     

     

     

     

     

     

    

     

    

  

     

     

     

     

     

     

    

     

    

  

     

     

     

     

     

     

    

     

    

  

     

     

     

     

     

     

    

     

    

  

     

     

     

     

     

     

    

     

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

    

     

    

           Açıklama

              1- Hücreler ihtiyaç duyulduğu kadar çoğaltılabilir.

            2- Sıralama puanı (Tıp ve Diş Hekimliği Fak. hariç); adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yerleştirme puanının %40’ının ve GANO’sunun( 100 lük sist) % 60’ının toplamı ile elde edilir.

            3- Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde sıralama puanı; adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yerleştirme puanının %70’inin ve GANO’sunun(100 lük sist)  % 30’unun toplamı ile elde edilir.