Doküman No
RTEÜ.FR. 0131
Yayın Tarihi
08.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                                                T.C.

     RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

….…………………………………………………… Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

Kimlik bilgilerimde değişiklik olması nedeniyle ekte sunduğum belgelere göre kimlik bilgilerimin değiştirilmesi için gereğini arz ederim.

               …../…../…..…..

               

                                                                                        Öğrenci İmza      

Adı-Soyadı

 

Programı

 

Öğrenci No

 

Adresi

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

Açıklama (varsa):………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………...               

  

 

AŞAĞIDAKİ BELGELER BU FORMA EKLENECEKTİR

 

1) Mahkeme Yoluyla İsim Değişikliği Halinde

- Mahkeme Kararının aslı ve fotokopisi (aslı görülüp fotokopisi alınacak)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Vukuatlı Nüfus Örneği aslı

 

2) Evlilik /Boşanma Halinde

- Evlilik ise evlilik cüzdanının aslı ve fotokopisi (aslı görülüp fotokopisi alınacak)

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- Vukuatlı Nüfus Örneği aslı

 

3) Kayıtlardaki Bilgilerde Yanlışlık Varsa

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

 - Vukuatlı Nüfus Örneği aslı