Doküman No
RTEÜ.FR. 0167
Yayın Tarihi
30.04.2024
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

…………………………………. Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Birim Öğrenci Kalite Temsilcisi seçim koşullarını sağladığımdan dolayı ……………………………. Enstitüsü / Fakültesi / Yüksekokulu / Meslek Yüksekokulu için Birim Öğrenci Kalite Temsilciliğine aday olmak istiyorum.

 

            Belirtmiş olduğum bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder, bilgilerin yanlış olması halinde doğacak yükümlülüğü kabul ettiğimi beyan ederim.                                                                                                                                     

 

……./……./………..

Adı Soyadı

Öğrenci İmza

Öğrencinin;

Adı Soyadı

             

Bölümü/Programı

           

Öğrenci Numarası

           

Sınıfı

           

Genel Akademik Not Ortalaması (GANO)

            

Cep Tel.

           

e-posta

           

 

 

EKLER:

Öğrenci Belgesi

Transkript

Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

Adli Sicil Kaydı (E-devlet)