Doküman No
RTEÜ.FR. 0143
Yayın Tarihi
08.04.2022
Revizyon Tarihi
18.01.2024
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

…………………….Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

……………………………..Bölümü/Ana Bilim Dalı/Programı

 

YENİ DERS EKLEME

Dersin Yarıyılı/Yılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İngilizce Adı

T

U

L

K

AKTS

Türü

Dili

Gerekçe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (ZORUNLU)

Küresel Sürdürülebilir Kalkınma amaçları ile ilgili başlıklar aşağıda belirtilmektedir. Tez konusunun ilgili başlıklardan hangisi / hangilerine uyumlu olduğunu işaretleyiniz.

 

(İlgili başlıkların detaylarını görmek için  http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/ bağlantısına tıklayınız.)

 

Dersin Adı

…………………………………………….......................................

Yoksulluğa Son

Açlığa Son

Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam

Nitelikli Eğitim

Cinsiyet Eşitliği

Temiz Su ve Sanitasyon

Erişilebilir ve Temiz Enerji

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sanayi, Yenilikçilik ve Alt Yapı

Eşitsizliklerin Azaltılması

Sürdürülebilir Şehirler ve

    Topluluklar

Sorumlu Üretim ve Tüketim

İklim Eylemi

Sudaki Yaşam

Karasal Yaşam

Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

Amaçlar İçin Ortaklıklar

 

 

TEZİN TOPLUMSAL KATKIYA YÖNELİK YAYGIN ETKİSİ  (ZORUNLU)

Toplumsal katkı boyutu (Bu veride uygun etkiyi seçiniz. Birden fazla seçme opsiyonu sunularak toplanacaktır. Ayrıntılı bilgiye ihtiyaç halinde https://toplumsalkatki.erdogan.edu.tr/tr bağlantı adresini kullanabilirsiniz)

Dersin Adı

……………………………………….................

Eğitim ve Öğretim

Teknolojik ve Bilimsel Yenilikler

Sağlık

Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik

Sosyal Hizmetler ve Toplumsal Eşitlik

Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler

Çevre ve Sürdürülebilirlik

Uluslararası İşbirliği ve Diplomasi

Diğer

 

Açıklamalar

- Yarıyıllar için ayırılmış hücreleri ihtiyaç olduğu kadar çoğaltabilirsiniz.