Döküman No
RTEÜ.FR. 0143
Yayın Tarihi
08.04.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

…………………….Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

……………………………..Bölümü/Ana Bilim Dalı/Programı

 

Yeni Ders Ekleme

Dersin Yarıyılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İngilizce Adı

T

U

L

K

AKTS

Türü

Dili

Gerekçe

                    

               

               

              

               

               

               

               

               

               

               

               

                 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                    

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                    

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Açıklamalar

- Yarıyıllar için ayırılmış hücreleri ihtiyaç olduğu kadar çoğaltabilirsiniz.