Döküman No
RTEÜ.FR. 0143
Yayın Tarihi
08.04.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

………………….Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

……………………………..Bölümü/Ana Bilim Dalı/Programı

 

YENİ DERS EKLEME

Dersin Yarıyılı/Yılı

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin İngilizce Adı

T

U

L

K

AKTS

Türü

Dili

Gerekçe

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Açıklamalar

- Yarıyıllar için ayırılmış hücreleri ihtiyaç olduğu kadar çoğaltabilirsiniz.