Doküman No
RTEÜ.FR. 0124
Yayın Tarihi
23.09.2021
Revizyon Tarihi
10.01.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden almış olduğum diplomamın “T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge” esaslarına göre aşağıda belirttiğim gerekçeden dolayı yeniden düzenlenmesi/güncellenmesi için gereğini arz ederim.

Öğrencinin

Adı Soyadı

       

Öğrenci /TC Kimlik Numarası

       

Enstitü/ Fakülte/Yüksekokul/MYO

       

Bölüm/ Program

       

Cep Telefonu

       

E-posta

       

Düzenleme şekli

Yeniden düzenleme  )  Kimlik bilgileri değişikliği (  )

Gerekçe :        

                                                                 

                                                                                                 Tarih:…../……./………..    

 

Öğrencinin İmzası 

 

 

Başvuru formuna eklenecek belgeler:

1-Nüfus Cüzdanı (TC uyruklular için) / Pasaport (Yabancı Uyruklular için) veya vukuatlı nüfus kayıt örneği

2- Mahkeme Kararı

3- Diploma

Açıklamalar

(1) Kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde bir değişiklik olması ve ilgili kişinin başvuru yapması hâlinde diploma yeniden düzenlenmez, diplomanın arkasına şerh düşülür.

 (2) Herhangi bir nedenle kullanılamayacak şekilde tahrip olan diploma ve diğer belgelerin aslının teslim edilmesi kaydıyla, bu belgenin yerine orijinal belgedeki bilgileri içeren ikinci nüsha olarak yeni bir belge düzenlenir.

(3) Mezuniyetten sonra diploma sahibinin mahkeme kararıyla cinsiyet bilgilerinde değişiklik olması durumunda diploma sahibinin talebi doğrultusunda yeniden düzenlenir.