Doküman No
SPRBF.FR.0002
Yayın Tarihi
30.07.2019
Revizyon Tarihi
23.06.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


20…. ÖYS GİRİŞ BELGESİ

Kayıt No:

        

Adı Soyadı:

      

 

 

Cinsiyet:

       

TC Kimlik:

      

 

 

Telefon:

       

 

 

Adres:

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru Türü:

        

 

 

YKS Puanı:

       

Spor Dalı:

      

 

 

OBP Puanı:

     

Sporculuk Düzeyi:

      

 

 

Diploma Alanı:

        

Özgeçmiş Puanı:

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm Tercihleri

 

Adayın İmzası

1. Tercih

      

 

2. Tercih

     

 

3. Tercih

           

 

 

4. Tercih

       

 

İmza

         
Kayıt Görevlisi: