Döküman No
RTEÜ.FR. 0142
Yayın Tarihi
07.04.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

…………………….Enstitüsü/Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

……………………………..Bölümü/Ana Bilim Dalı/Programı

 

Paydaş Adı

Paydaş Görüşü

                              

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 Paydaş görüşüne/görüşlerine ilişkin resmî belgeler bu forma eklenmelidir.