Döküman No
RTEÜ.FR.0008
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
05.10.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

BÖLÜM/BİRİM

TARİH

DENETİMDE KARŞILAŞILAN KİŞİLER VE GÖREVLERİ

            

            

            

 

 

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR 

MAJOR BULGU SAYISI

          

Madde No'ları:          

 

 

 

 

 

 

 

 

MİNÖR  BULGU SAYISI

                   

Madde No'ları:                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER-GÖZLEMLER

Madde No

Gözlem Tanımı

        

         

        

        

          

    

         

            

                         

            

      

            

           

           

              

            

               

            

KUVVETLİ YÖNLER

Madde No

Gözlem Tanımı

              

            

              

          

          

            

          

            

          

                

           

              

          

               

           

         

 

 

ONAY

İSİM

TARİH

İMZA

Baş Tetkikçi

              

           

              

Tetkikçi

             

          

          

Tetkikçi