Döküman No
RTEÜ.FR.0008
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
BÖLÜM/BİRİM TARİH DENETİMDE KARŞILAŞILAN KİŞİLER VE GÖREVLERİ
                                      

 

 

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR 
MAJOR BULGU SAYISI            Madde No'ları:                  
MİNÖR  BULGU SAYISI                     Madde No'ları:                   

 

 

İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER-GÖZLEMLER
Madde No Gözlem Tanımı
                  
                 
               
                      
                        
                   
                       
                           
                            
KUVVETLİ YÖNLER
Madde No Gözlem Tanımı
                           
                         
                       
                       
                           
                          
                          
                     

 

 

ONAY İSİM TARİH İMZA
DENETÇİ 1                                          
DENETÇİ 2