Döküman No
RTEÜ.FR.0008
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
BÖLÜM/BİRİM TARİH DENETİMDE KARŞILAŞILAN KİŞİLER VE GÖREVLERİ
     

 

 

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR 
MAJOR BULGU SAYISI   Madde No'ları:                
MİNÖR  BULGU SAYISI   Madde No'ları:                

 

 

İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER-GÖZLEMLER
Madde No Gözlem Tanımı
   
   
   
   
   
   
   
   
   
KUVVETLİ YÖNLER
Madde No Gözlem Tanımı
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

ONAY İSİM TARİH İMZA
DENETÇİ 1      
DENETÇİ 2