Döküman No
RTEÜ.FR. 0145
Yayın Tarihi
08.04.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Program Adı

                                                       

Komisyona Geliş Tarihi

                                                   

İnceleme Tarihi

                                                   

Başvurunun Türü

Program Açma

                                                   

Öğretim Planı Oluşturma

                                                   

Programa İlk Defa Öğrenci Alma

                                                   

Öğretim Planı Güncelleme

                                                   

Program Kapatma

                                                   

Yeni Ders Ekleme

                                                   

 

                                                   

Ders Değişikliği

                                                   

İnceleme Ölçütleri

Açıklama

Şekil Şartları

Öneri, genel formata uygun mu?

                                                   

Başvuru, süresi içinde yapılmış mı?

                                                   

Kurul onayları tam mı?

(Bölüm kurulu, birim kurulu)

                                                   

İlgili kurul onayları tam mı?

                                                   

Öğretim Planı

Programın zorunlu eğitim politikasına uygunluğu

                                                   

Genel olarak gerekçelerin uyumu ve ilgisi

(Programın ve birimin bu değişiklikleri neden yapmak istediği detaylı bir şekilde açıklanmak zorundadır. Açıklama; Bölümün hedeflerindeki değişiklikler, alandaki değişiklikler, kalite güvence sistemiyle ilişkisi, mezunların nitelikleri göz önünde bulundurularak oluşturulan beklentilerdeki değişiklikler yeni programın giderebileceği ve eski          programda olmayan zayıflıklar.)

                                                   

Ders kodunun uygunluğu

                                                   

Format ve ders adlarının uygunluğu

                                                   

Ders içeriğinin uygunluğu (Açık ve yalın bir dil kullanılıp kullanılmadığı, çakışmayan ders içerikleri vb.)

                                                   

Ders kredisinin programın toplam kredisi içerisindeki yüzdesinin uygunluğu

                                                   

Ders kredi tanımlarının Üniversitenin mevzuatlarına uygunluğu

                                                   

Toplam mezuniyet kredisinin Üniversitenin mevzuatlarına uygunluğu

                                                   

Derslerin dönemlere kabul edilebilir bir şekilde paylaştırılmasının uygunluğu

                                                   

Uygun ön koşullar

                                                   

Ders açmak için gerekli akademik olgunluğa sahiplik

                                                   

Akreditasyon

YÖK'ün belirlediği ilkelere uygunluk

                                                   

Akreditasyon kurum/kuruluşlarının ve Üniversitenin gerekliliklerine uygunluk

                                                   

Uygulama

İnsan kaynaklarının yeterliliği

                                                   

Fiziksel kaynakların yeterliliği

                                                   

Gerekçeli bütçe ve finansman

                                                   

Dönem başlangıcının uygun olup olmadığı

                                                   

 

Ek Açıklamalar

 

 

                                                   

 

 

 

 

İnceleme Sonucu

Uygundur

                                                   

Düzeltme Önerisi

 

                                                   

Komisyon Üyeleri

Görevi

Adı Soyadı

İmza