Doküman No
RTEÜ.FR. 0145
Yayın Tarihi
08.04.2022
Revizyon Tarihi
14.04.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Toplantı Tarihi

               

Toplantı Sayısı

               

Toplantının Yapıldığı Yer

               

 

Madde No

Gündem

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Madde No

Karar

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 

Açıklama ;  Hücreler ihtiyaç olduğu kadar çoğaltabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Komisyonu İmza Tutanağı

 

 

Toplantı Tarihi

               

Toplantı Sayısı

               

 

Görevi

Adı Soyadı

Görev Yeri

İmza

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Açıklama ;  Hücreler ihtiyaç olduğu kadar çoğaltabilir.