Doküman No
RTEÜ.FR. 0157
Yayın Tarihi
27.01.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

KİMLİK VE UNVAN BİLGİLERİ

 1.

T.C. KİMLİK NUMARASI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

ADI: …..…………………….…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

SOYADI: …..………...………….…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

BABA ADI: …..…………………….…………………

 

 

 

    

             F O T O Ğ R A F

 

 5.

ANNE ADI: …..……….………….…………………

 

 

 

 

 6.

DOĞUM TARİHİ: ….../..…./..…..….  (GG/AA/YYYY)

 

 

 

 7.

DOĞUM YERİ: ……………………………………

 

8.

CİNSİYETİ:

E

 

K

 

 

 8.

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE : …………………………………………………………..…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.        POZİSYON UNVANI…………………………………………………POZİSYON BİRİMİ:……………………………………………….

 

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 

10. EN SON BİTİRDİĞİ OKUL/: ……………………………………………….........MEZUNİYET TARİHİ:   ….../..…./..…..(GG/AA/YYYY).

 

11.  EN ÜST ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ OKUL: …………………..………………… ..MEZUNİYET TARİHİ:   ….../..…./..….(GG/AA/YYYY).

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

12.

 

MERNİSTE KAYITLI İKAMETGAH ADRESİ: (E-DEVLETTEN KONTROL EDİLEBİLİR.)  …………….………………..……..……

 

..…………….…………………………………………………………….………………………………………….……………………………

 

13.

SEMT/İLÇE:………………………….……     14.  İLİ:………..………………………  

 

 

 

 

 

 

 

15.     SABİT TEL. NO: …...……..………………  16.   GSM NO:………………….……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

E-POSTA ADRESİ:…………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAĞLIK

DURUMU

 

  18. GÖREVİNİ DEVAMLI YAPMASINA ENGEL OLABİLECEK BİR HASTALIĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI:

(657 SK.’nun 53 üncü maddesi saklı kalmak üzere)  

 

              VAR                                YOK

 

 

 

HASTALIĞI BULUNUYORSA TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN ALINMIŞ SAĞLIK KURULU RAPORUNUN OLUP OLMADIĞI (Varsa forma eklenecek)

         

           VAR                  YOK

 

 

 

ENGEL DURUMU                           

 

 

         

           VAR  YOK

 

DİĞER BİLGİLER

 

  19. ASKERLİĞİN YAPILIP YAPILMADIĞI:

 

 

           YAPILDI                       YAPILMADI

 

YAPILDIYSA ŞEKLİ VE TARİHİ:

 

 

…………………………………

 

 

YAPILMADIYSA SEBEBİ:

 

 

…………………..

 

SEFER GÖREV EMRİ

                                    

         

           VAR   YOK    

 

 

   20. ADLİ SİCİL KAYDININ OLUP OLMADIĞI:

 

            VAR                                   YOK

 

 

 

 

…………………………………..……

 

VARSA MAHKÛMİYETE KONU SUÇ:

 

……….……………….…………

                                                                               

MAHKÛMİYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA:

 

 

 

………………………………………………

 

HİZMET BİLGİLERİ

21.            SSK                                                                                EMEKLİ SANDIĞI

 

                 BAĞKUR                                                                      HALEN ÇALIŞIYOR (Kurumu Belirtiniz)

    

     NOT: Hizmete ilişkin belgenizi bu forma ekleyiniz.   

                                                  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

(Personel Dairesi Başkanlığı)

 

 

            Üniversitenizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca …../…./……. tarihinden itibaren sözleşmeli personel statüsünde görev yapmaktayım. 26 Ocak 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan “7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleri uyarınca durumuma uygun memur kadrosuna atanmayı talep ediyorum.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde aranan genel şartlar ile geçiş Kanunu’nda belirtilen diğer şartları taşıdığımı beyan ederim. Beyan etmiş olduğum bilgi ile belgelerin doğruluğunu ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğum takdirde atamamın yapılmayacağını, atamam yapılmış ve göreve başlatılmış olsam dahi atamanın iptal edileceğini ve hakkımda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağını kabul ediyorum. Başvuru için gerekli belgeler Ek’te sunulmuştur.

             Gereğini saygılarımla arz ederim. …./…../….

                                                                                                                                                               İmza

                                                                                                                                                                         Adı ve Soyadı                

                                                                                                                                                                              

AÇIKLAMALAR: Bu form aday tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır. Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir.