Doküman No
RTEÜ.FR. 0137
Yayın Tarihi
20.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı – Soyadı

          

Üniversite

        

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul

        

Programı

        

Öğrenci Numarası

        

E- Posta

        

Cep Tel.

        

Yazışma Adresi

        

 

ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK GİTMEK İSTEDİĞİ ÜNİVERSİTE

Üniversite

        

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul

        

Programı

        

Gitmek İsteme Nedeni

        

Özel Öğrenci Olarak Devam Etmek İstediği Yıl/Yarıyıl

…………. - …………. Eğitim – Öğretim Yılı

Güz (     ) Yarıyılı – Bahar (      ) Yarıyılı

Başvuru Tarihi : ……. / …….. / …………..

Öğrencinin İmzası: …………………………

Eklenecek Belgeler:

1- Mazeretini gösterir belge

2- Diğer Üniversiteden alınacak dersler

3- İlgili Üniversitenin onaylı ders içerikleri

Açıklama

1- Başvurular Bölüm Başkanlığına yapılır.

2- Diğer Üniversiteden alınacak dersler için “Özel Öğrenci (Giden) Öğrenim Protokolü Formu” kullanılacaktır.

3- Öğrenci, kendi isteği veya mazereti sebebiyle “özel öğrenci” olabilir. Mazeret belirtilmesi durumunda mazeretin belgelendirilmesi gerekmektedir.

4- Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu’nun kararıyla uzatılabilir:

 a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun teklifinin olması.

5- Özel öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri derslerin saatleri toplamı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen bir yarıyılda alınabilecek maksimum saat sınırını aşamaz.

6- Özel öğrencilikte geçen süre, öğrenim süresinden sayılır.