Döküman No
RTEÜ.FR. 0129
Yayın Tarihi
17.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Sıra No

Eğitime Katılan Personelin Unvanı Adı Soyadı

Eğitimin Konusu

Eğitimin Tarihi

Eğitimin İş Performansına Etki Düzeyi(Yüksek, Orta, Düşük)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Onay

 

                   

Birim Amiri

(Değerlendirici)