Doküman No
RTEÜ.FR. 0129
Yayın Tarihi
17.11.2021
Revizyon Tarihi
18.04.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Sıra No

Eğitime Katılan Personelin Unvanı Adı Soyadı

Eğitimin Konusu

Eğitimin Tarihi

Eğitimin İş Performansına Etki Düzeyi(Yüksek, Orta, Düşük)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Onay

 Birim Amiri

(Değerlendirici)

 

Açıklama:
1-Bu form, eğitim sonrasında eğitime katılan personelin eğitimden ne kadar yararlandığını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. 
2-"Meslekî gelişime" yönelik eğitimlere katılan personel için değerlendirmenin yapılması zorunlu olup "kişisel gelişime" yönelik eğitimlere katılan personel için değerlendirmenin yapılması birim amirinin isteğine bağlıdır. 
3-Formun doldurulma süresi, eğitim sonrası üç ya da altı aydır.
4-Birim amiri tarafından yapılan değerlendirmede, etki düzeyi “düşük” seviyede değerlendirilen personelin aynı konu hakkında yapılacak bir sonraki eğitime yeniden katılımının sağlanması zorunludur.