Döküman No
RTEÜ.FR. 0136
Yayın Tarihi
20.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı-Soyadı

   

Üniversite

   

Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu

   

Programı

   

Öğrenci Numarası

   

e-posta

   

Cep Tel.

   

Yazışma Adresi

   

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEDİĞİ

Fakülte/Y.O./ MYO

   

Program

   

Özel Öğrenci Olarak Devam Etmek İstediği Yıl/Yarıyıl

……………... - ………..……  Eğitim - Öğretim Yılı

Güz (       )  Yarıyılı  -  Bahar (       ) Yarıyılı

Başvuru Tarihi : ……. / …….. / …………..

Öğrencinin İmzası: …………………………

 

Eklenecek Belgeler:

1- Kayıtlı olduğu üniversitenin kabul yazısı

2- Transkript

3- Üniversitemizde alacağı dersler

 

Açıklama

1- Başvurular Bölüm Başkanlığına akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yapılır. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki yarıyıl/yıl için değerlendirmeye alınır.