Döküman No
RTEÜ.FR. 0136
Yayın Tarihi
20.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı – Soyadı

          

Üniversite

          

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul

          

Programı

          

Öğrenci Numarası

          

E- Posta

          

Cep Tel.

          

Yazışma Adresi

          

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖZEL ÖĞRENCİ OLARAK ÖĞRENİN GÖRMEK İSTEDİĞİ

Fakülte/Y.O/M.Y.O

          

Programı

          

Özel Öğrenci Olarak Devam Etmek İstediği Yıl/Yarıyıl

………….. - ……….. Eğitim Öğretim Yılı

Güz (    ) Yarıyılı – Bahar (      ) Yarıyılı

 

Başvuru Tarihi : ……. / …….. / …………..

Öğrencinin İmzası: …………………………

 

Eklenecek Belgeler:

1- Kayıtlı olduğu üniversitenin kabul yazısı

2- Transkript

3- Üniversitemizde alacağı dersler

 

Açıklama

1- Başvurular Bölüm Başkanlığına akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yapılır. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki yarıyıl/yıl için değerlendirmeye alınır.