Doküman No
RTEÜ.FR. 0156
Yayın Tarihi
17.01.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……….….....-…………... Eğitim-Öğretim Yılı …………………. Yarıyılı

 

.......................... FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/ MESLEK YÜKSEKOKULU

Sıra No

Asıl/ Yedek

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Yatay Geçiş Yapılan

RTEÜ Taban Puanı - Yılı - Puan Türü

Öğrencinin Puanı

 

Açıklama

Bölüm/Program

Sınıf

   

    

        

         

           

           

           

           

          

    

     

         

         

          

           

           

           

          

    

     

         

     

           

           

           

           

          

    

     

         

         

           

           

           

           

          

    

     

         

         

           

           

           

           

          

    

     

         

         

           

           

           

           

          

    

     

         

         

           

           

           

           

          

    

        

         

      

           

           

           

           

          

 

       

        

     

          

          

          

          

          

  

        

        

     

          

          

          

          

          

  

        

        

     

          

          

          

          

          

  

        

        

     

          

          

          

          

          

  

        

        

     

          

          

          

          

          

  

        

        

     

          

          

          

          

          

  

        

        

     

          

          

          

          

          

  

        

        

     

          

          

          

          

          

  

        

        

     

          

          

          

          

          

         Açıklama

              1- Hücreler ihtiyaç duyulduğu kadar çoğaltılabilir.

            2- Sıralama puanı (Tıp ve Diş Hekimliği Fak. hariç); adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yerleştirme puanının %40’ının ve GANO’sunun % 60’ının toplamı ile elde edilir.

            3- Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde sıralama puanı; adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna yerleştirme puanının %70’inin ve GANO’sunun % 30’unun toplamı ile elde edilir.