Doküman No
RTEÜ.FR. 0138
Yayın Tarihi
20.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ

Adı-Soyadı

   

Fakülte/Y.O./ MYO

   

Programı

   

Öğrenci Numarası

   

Cep Tel.

   

e-posta

   

Açıklama - Yarıyıllar için ayırılmış hücreler ihtiyaç olduğu kadar çoğaltılabilir

…….…..…….. - …….……… Eğitim-Öğretim Yılı  ………….….. Yarıyılı

Kabul Eden Yükseköğretim Kurumunda Alınacak Dersler

(…………………………………………..…………. Üniversitesi)

Gönderen Yükseköğretim Kurumunda Sayılacak Dersler

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Kod

Dersin Adı

T+U

K

AKTS

Kod

Dersin Adı

T+U

K

AKTS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOPLAM

   

   

   

TOPLAM

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….…..…….. - …….……… Eğitim-Öğretim Yılı  ………….….. Yarıyılı

Kod

Dersin Adı

T+U

K

AKTS

Kod

Dersin Adı

T+U

K

AKTS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TOPLAM

 

 

 

TOPLAM

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kısaltmalar T: Teorik  U: uygulama  K: Ulusal Kredi  AKTS: Avrupa Transfer Kredi Sistemi

 

Başvuru Tarihi  ……/………/………..

Öğrencinin İmzası  ………………………………

Danışman görüşü: Öngörülen öğrenim protokolü uygun  

                                        görülmüştür / görülmemiştir.

Açıklama :   

                                                             İmza

Tarih : ...../…../…..…                                                                                         

                           ……………………………..…………………….

                                                        Danışman

Bölüm Başkanı görüşü: Öngörülen öğrenim protokolü uygun  

                                        görülmüştür / görülmemiştir.

Açıklama :   

                                                                         İmza

Tarih : ….../…../…..…                                                                                         

                           ……………………………..…………………….

………………….……….. Bölüm Başkanı

Açıklama  Başvurular “Özel Öğrenci Başvuru Formu” ile birlikte Bölüm Başkanlığına yapılır. Form bilgisayar ortamında doldurulur.

Öğrenim Protokolünü imzalayan öğrenci;

  1. Öğrenci kaydı, ders kaydını gidilen üniversitenin Akademik Takvimine göre yapacağını,

  2. Ders geçme notunun, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerine göre belirleneceğini,

  3. Kaldığı derslerin karşılığı olan dersleri, kendi üniversitesine döndüğünde yeniden almak zorunda olduğunu,

  4. Disiplin suçları durumunda, gidilen üniversitenin ilgili Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını kabul etmiş sayılır.