Doküman No
RTEÜ.FR. 0160
Yayın Tarihi
13.06.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

……………-…………… Eğitim - Öğretim Yılı

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

 ….…………………………………………………… Dekanlığı/Müdürlüğü

…….…………………………………………………… Bölüm Başkanlığına

 

Yaz öğretiminde kayıtlı olduğum programda almak istediğim derslerin açılmamasından dolayı Üniversitemizin diğer programlarından açılan aşağıda belirttiğim dersi/dersleri almak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

Öğrencinin

Adı  Soyadı :        

Öğrenci Numarası:                                                TC Kimlik Numarası:       

Enstitü/ Fakülte/Yüksekokul/MYO :       

Bölüm/ Program:       

Cep Telefonu:                                                         E-posta:       

 

Tarih: ….. /…… /………..                                                                             İmza : 

 

Yaz Öğretiminde Ders Alınacak Birim/Program Bilgileri

Ders alınacak Fakülte /YO/MYO

(Birden fazla birimden ders alınabilir. Ders alınacak tüm birimler belirtilecektir.)

      

 

Bölüm/Program

(Birden fazla programdan ders alınabilir. Ders alınacak tüm programlar belirtilecektir.)

      

Ekler: 1- Ders içerikleri (….... s)       2-      

 

Diğer Programlardan alınacak ders/dersler

Ders Bilgileri

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

U

K/AKTS

Bölüm Görüşü

Uygundur/Uygun Değildir

1

Alınacak Ders

      

      

      

      

      

      

Eş Değer Ders

      

      

      

      

      

      

2

Alınacak Ders

      

      

      

      

      

      

Eş Değer Ders

      

      

      

      

      

      

3

Alınacak Ders

      

      

      

      

      

      

Eş Değer Ders

      

      

      

      

      

      

4

Alınacak Ders

      

      

      

      

      

      

Eş Değer Ders

      

      

      

      

      

      

*Eşdeğer ders;  öğrencinin diğer programlardan aldığı dersin kayıtlı olduğu programdaki karşılığı olan dersi ifade eder ve bölüm tarafından belirlenecektir.

Bölüm Görüşü

Yukarıda adı belirtilen öğrencinin, Üniversitemizin diğer bölüm/ programındaki ders/derslere bağlı olarak eşdeğer ders alma durumu Bölümümüzde incelenmiş olup, uygunluğu yukarıdaki tabloda dersin karşısında belirtilmiştir.

………………………..

Bölüm Başkanı

(İmza)

Yaz öğretiminde ders alma koşulları

1- Yaz öğretiminde ders almak, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz öğretiminde en fazla 4 ders alınabilir.

2- Yaz öğretiminde ;  başarısız olunan dersler, hiç alınmayan dersler,  GANO’su en az 3.00 olan öğrenciler, bir üst yarıyıla ait dersleri, Ortalamayla başarılı olunan dersler alınabilir.

3- GANO’su 2.00’nin altında olan öğrenciler yalnız başarısız oldukları ve ortalama ile başarılı oldukları dersleri alabilirler.

4- Bitirme çalışması, proje ve benzeri derslerin alınabilmesi için öğrencilerin bu dersleri yaz öğretiminden önce almış ve ancak başaramamış olmaları gerekir. Yaz öğretimi

    sonunda mezun olacak öğrenciler bu şarttan muaftır.