Doküman No
RTEÜ.FR. 0164
Yayın Tarihi
20.11.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………...Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

…………………………………………… Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. …………………………………………. Kadrosunda görev yapmaktayım. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu' nun 36. maddesi uyarınca …………-………………… Eğitim Öğretim Yılı ……………… Yarıyılında aşağıda listede belirtilen dersleri vermek istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. …./……/……...

 

                                                                                                                                                                             İmza

                                                                                                                                                             Unvan/ Ad/ Soyad

 

                                                                               Ders Listesi

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

L

K

DS

AKTS