Doküman No
RTEÜ.FR. 0123
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

…………………………………Dekanlığına/ Yüksekokulu Müdürlüğüne

20... - 20.... Eğitim-Öğretim Yılı sonu itibari ile azami öğrenim süremin sonunda başarısız olduğum aşağıdaki derslerden 1. / 2. ek sınav hakkımı kullanmak istiyorum.

 Gereğini arz ederim.    ..…../...…/20………..

                                                                    

Adı-Soyadı

                 

Programı

                 

Öğrenci No

                 

Cep Tel.

                 

e-posta

                 

 

                                                                                                 Öğrenci İmza    ………………

BAŞARISIZ DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

1

                 

                 

2

                 

                 

3

                 

                 

4

                 

                 

5

                 

                 

6

                 

                 

7

                 

                 

8

                 

                 

9

                 

                 

10

                 

                 

11

                 

                 

12

                 

                 

13

                 

                 

14

                 

                 

15

                 

                 

16

                 

                 

17

                 

                 

18

                 

                 

19

                 

                 

20

                 

                 

(Daha önceki dönemlerde kaydı yapılan dersler yazılmalıdır.)

Uygundur/Uygun değildir

Uygundur/Uygun değildir

……../……../……………..

……../……../……………..

İmza

İmza

Bölüm Başkanı

Dekan/Müdür

…………………………………………………..

………………………………………………….