Doküman No
RTEÜ.FR. 0140
Yayın Tarihi
07.04.2022
Revizyon Tarihi
10.05.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

   

DERS BİLGİ PAKETİ

Yarıyılı/Yılı

Ders Kodu

AKTS

Ders Adı

                    

                  

                  

                  

 

Ders Bilgileri

Akademik Birim /Program

                  

Ders Türü

                  

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

                  

Dersin Amacı

                  

Dersin İçeriği

                  

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

                  

Dersin Kitabı/Malzemesi/Önerilen Kaynaklar

                  

Staj Durumu

                  

Dersin Öğretim Üyesi

                  

 

Öğrenme Çıktıları

1

                  

2

                  

3

                  

4

                  

5

                  

……

                  

 

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta

Teorik Dersler

Uygulama

Laboratuvar

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri

Sayı

Katkı Yüzdesi

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  Toplam

                  

                  

 

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri

Sayı

Katkı Yüzdesi

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  Toplam

                  

                  

 

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinliklerin ve Yarıyıl (Yıl) Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

Sayı

Katkı Yüzdesi

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri

                  

40

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri

                  

60

Toplam

                  

100

İş Yükü Hesaplama

Etkinlikler

Sayı

Süre (Saat)

Toplam iş Yükü (Saat)

Alan Çalışması 

                   

               

               

Alan Gezisi 

                   

               

               

Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 

                   

               

               

Ara Sınav 

                   

               

               

Bireysel Çalışma 

                   

               

               

Bütünleme Sınavı 

                   

               

                

Deney Sonrası Quiz 

                   

               

               

Deney 

                   

               

                

Derse Katılım 

                   

               

                

Ev Ödevi 

                   

               

               

Final Sınavı İçin Bireysel Çalışma 

                   

               

                

Final Sınavı 

                   

               

               

Gözlem 

                   

               

               

Laboratuvar Ara Sınavı 

                   

               

               

Laboratuvar Sınavı 

                   

               

               

Laboratuvar 

                   

               

               

Makale Kritik Etme 

                   

               

               

Makale Yazma 

                   

               

 

Multirom CD Çalışması 

                   

               

               

Okuma 

                   

               

               

Ödev Problemleri İçin Bireysel Çalışma 

                   

               

               

Örnek Vaka İncelemesi 

                   

               

               

Performans 

                   

               

               

Problem Çözümü 

                   

               

               

Proje Hazırlama 

                   

               

               

Proje Sunma 

                   

               

               

Proje Tasarımı /Yönetimi 

                   

               

               

Quiz 

                   

               

               

Rapor Hazırlama 

                   

                

               

Rapor Sunma 

                   

               

               

Rehberli Problem Çözümü 

                  

              

              

Rol Oynama / Dramatize Etme 

                   

               

               

Seminer 

                   

               

               

Soru-Yanıt 

                   

               

               

Sözlü Sınav 

                   

               

               

Takım/Grup Çalışması 

                   

               

               

Tartışma 

                   

               

               

Uygulama/Pratik 

                   

               

               

Diğer

                   

               

               

 

                  

              

              

Toplam İş Yükü 

               

Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü/25 Tam Sayıya Yuvarlanır)

               

 

 

 

 

 

 

 

Program ve Ders Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Öğrenme Çıktıları                                                   Program Çıktıları

PÇ 1

PÇ 2

PÇ 3

PÇ 4

…….

     

     

     

ÖÇ 1 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

ÖÇ 2 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

ÖÇ 3 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

ÖÇ 4 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

ÖÇ 5 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

ÖÇ 6 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

………………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Programa Özgü Ölçütler ve Ders Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Programa Özgü Ölçütler                              Ders Öğrenme Çıktıları

ÖÇ 1

ÖÇ 2

ÖÇ 3

ÖÇ 4

…….

     

     

     

PÖÖ 1 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

PÖÖ 2 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

PÖÖ 3 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

PÖÖ 4 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

PÖÖ 5 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

PÖÖ 6 - ………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

………………………………………………

     

     

     

     

     

     

     

     

Açıklamalar

  - Satırlar ihtiyaç olduğu kadar çoğaltabilirsiniz.

 

 

COURSE INFORMATION PACKAGE

Semester

Course Unit Code

ECTS

Course Name

         

         

         

         

 

Lesson Information

Academic Unit / Program

         

Type of Course Unit

         

Prerequisities and co-Requisities

         

Objectives of the Course

         

Course Content

         

Recommended Optional Programme Components

         

Recommended or Required Reading

         

Internship Status

         

Name of Lecturers

         

 

Learning Outcomes

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

……

         

 

Weekly Course Contents

Week

Theoretical

Aplication

Laboratory

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Course Assessment

Semester(Year) Learning Activities

Value

Percentage of Contribution

                  

         

         

                

         

         

Sum

         

         

 

End of Semester(Year) Learning Activities

Value

Percentage of Contribution

                

         

         

                

         

         

Sum

         

         

 

Contribution of the in-term activities and final exam grade to the final success grade

Value

Percentage of Contribution

Semester(Year) Learning Activities

         

40

End of Semester(Year) Learning Activities

         

60

Sum

         

100

 

 

Course workload

Activities

Number

Hour

Total Work Load (Hours)

 Field Study

          

          

          

 Field Trip

          

          

          

Self Study for the Midterm Exam

          

          

          

Midterm Exam

          

          

          

Self Study

          

          

          

Make-up Exam

          

          

          

Post-Experiment Quiz

          

          

          

Experiment

          

          

          

Class Participation

          

          

          

Homework

          

          

          

Self Study for the Final Exam

          

          

          

Final exam

          

          

          

Observation

          

          

          

Laboratory Midterm Exam

          

          

          

Laboratory Exam

          

          

          

Laboratory

          

          

          

Article Criticism

          

          

          

Article Writing

          

          

          

Multirom CD Work

          

          

          

Reading

          

          

          

Self Study for Homework Problems 

          

          

          

Case Study

          

          

          

Performance

          

          

          

Problem solution

          

          

          

Project Preparation

          

          

          

Project Submission

          

          

          

Project Design / Management

          

          

          

Quiz

          

          

          

Report Preparation

          

          

          

Report Submission

          

          

          

Guided Problem Solving

         

         

         

Role Playing / Dramatizing

          

          

          

Seminar

          

          

          

Question and Answer

          

          

          

Oral examination

          

          

          

Team/Group Work

          

          

          

Discussion

          

          

          

Application 

          

          

          

 Other

          

          

          

 

         

         

         

Total Work Load (Hours)

                 

Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü/25 Tam Sayıya Yuvarlanır)

                  

 

Program and Learning Outcomes Relations

Learning Outcomes                                              Program Outcomes

PO 1

PO 2

PO 3

PO 4

…….

   

   

   

LO 1 - ………………………………………

   

   

   

   

   

   

   

   

LO 2 - ………………………………………

   

   

   

   

   

   

   

   

LO 3 - ………………………………………

   

   

   

   

   

   

   

   

LO 4 - ………………………………………

   

   

   

   

   

   

   

   

LO 5 - ………………………………………

   

   

   

   

   

   

   

   

LO 6 - ………………………………………

   

   

   

   

   

   

   

   

………………………………………………

   

   

   

   

   

   

   

   

 

        Instructions

       - You can duplicate rows as needed.