Döküman No
RTEÜ.FR.0029
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

BİRİM 

 

BÖLÜMÜ  

 

PROGRAMI  

 

 

DERSİN KODU

 

DERSİN ADI

 

DERSİN SORUMLUSU

 

 

ÖĞRENCİNİN

RAKAM NOTLARI

HARF NOTLARI

ÖĞRENCİ NO

ADI SOYADI

1. VİZE

2. VİZE/ÖDEV

/UYG

FİNAL

BÜT.

GEÇME

NOTU

YBN

BBN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

 

                                                                                                                  İmza

                                                                                                                                                

                                                                                                                                              Dersin Sorumlusu

 

 

…./..…./20…..…

         İmza 

 

 

 

   Bölüm Başkanı

 

…./..……./20…….…

İmza  /Mühür

 

 

 

Dekan / Müdür

 

                                                                                                                                                                                                 

 

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde,  3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Sınav cetvellerindeki eksik işlenmiş notların düzeltilmesinde kullanılacaktır.

*YBN : Yarıyıl Sonu Başarı Notu  BBN : Bütünleme Başarı Notu