Döküman No
RTEÜ.FR.0029
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
29.01.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

BİRİM 

                           

BÖLÜMÜ  

                 

PROGRAMI  

                     

 

DERSİN KODU

                     

DERSİN ADI

                    

DERSİN SORUMLUSU

                       

 

ÖĞRENCİNİN

RAKAM NOTLARI

HARF NOTLARI

ÖĞRENCİ NO

ADI SOYADI

1. VİZE

2.VİZE/ÖDEV

/UYG

MAZERET SINAVI

FİNAL

BÜT.

GEÇME

NOTU

YBN

BBN

                  

                    

         

             

 

        

                

         

     

                    

                  

                       

       

           

 

        

              

                      

          

                  

                                     

                             

                 

             

 

        

       

          

         

         

                 

                      

     

             

 

        

        

                   

                 

          

                  

                     

       

              

 

                 

        

         

         

           

                    

                       

                     

         

 

     

       

     

   

         

                      

                        

        

         

 

        

         

       

          

                    

              

                      

       

                     

 

         

             

         

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

 

                                                                                                                  İmza

                                                                                        Dersin Sorumlusu

 

......../..…./20…..…

         İmza 

 Bölüm Başkanı

 

…./..……./20…….…

      İmza  /Mühür

 

        Dekan / Müd

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde,  3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Sınav cetvellerindeki eksik işlenmiş notların düzeltilmesinde kullanılacaktır.

*YBN : Yarıyıl Sonu Başarı Notu  BBN : Bütünleme Başarı Notu