Doküman No
RTEÜ.FR.0029
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
13.01.2023
Revizyon No
5
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

……………… - ……………….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………. YARIYILI

Birimi

                

Bölümü

             

Programı

             

Dersin Kodu

             

Dersin Adı

             

Dersin Sorumlusu

             

Notlara İlişkin Talep Türü

Not Bildirimi     Not Düzeltme

Not Düzeltme Yapılan Sınav Adı

Ara Sınav              Mazeret      Diğer Sınav                      Yarıyıl Sonu           Bütünleme   

Not Bildirim/ Düzeltme Gerekçesi

(Kanıtlayıcı belge eklenmelidir)

        

 

Öğrencinin

Rakam Notları

Harf Notları

Öğrenci No

Adı – Soyadı

Ara sınav

Mazeret

Diğer Ara Sınav

YY Sonu

Büt

Ortalama

YBN

BBN

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Tarih   ……./……./……..….  Bu çizelgede    -……..öğrenci vardır.

Dersin Sorumlusunun İmzası:

Tarih: …../…../………

İmza

 

Bölüm Başkanı

 

Not Aralıkları

Harf Notu

Başarı Durumu

Not Aralıkları

Harf Notu

Başarı Durumu

90 - 100

AA

Başarılı

50 - 59

DC

Yarıyıl Not Ortalamasına ve Sınav Türüne Göre Başarılı/ Başarısız (Tıp ve Diş Hekimliği Fak. Hariç)

81 – 89

BA

Başarılı

40 - 49

DD

Başarısız

 73- 80

BB

Başarılı

30 - 39

FD

Başarısız

66  - 72

CB

Başarılı

0 - 29

FF

Başarısız

60 - 65

CC

Başarılı

0

D

Başarısız

Açıklama;

1-Hücreler ihtiyaca göre çoğaltılabilir.

2-Maddi hata nedeniyle yapılan not düzeltmelerinde kanıtlayıcı belge olarak ilgili öğrencinin soru ve cevap kağıdı bu forma eklenir.

3-Formlar doldurulduktan sonra ilgili Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

YY Sonu: Yarıyıl sonu, YBN : Yarıyıl Sonu Başarı Notu  BBN : Bütünleme Başarı Notu