Döküman No
RTEÜ.FR.0029
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
05.07.2022
Revizyon No
4
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birimi 

               

Bölümü

               

Programı

               

Dersin Kodu

               

Dersin Adı

               

Dersin Sorumlusu

               

Not Girişinin ÖBS’den Yapamama Nedeni

               

 

ÖĞRENCİNİN

RAKAM NOTLARI

HARF NOTLARI

Öğrenci No

Adı Soyadı

1.Vize

2.Vize/ Ödev/  Uyg.

Mazeret Sınavı

Final

Büt.

Geçme Notu

YBN

BBN

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

 

İmza

Dersin Sorumlusu

                              

….../……/20……

 

İmza

                              

Bölüm Başkanı

….../……/20……

 

İmza

                                

Dekan / Müdür

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde,  3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Sınav cetvellerindeki eksik işlenmiş notların düzeltilmesinde kullanılacaktır.

*YBN : Yarıyıl Sonu Başarı Notu  BBN : Bütünleme Başarı Notu