Doküman No
MRLAB.TL. 0002
Yayın Tarihi
30.11.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1. Sorumlular

Araştırmacı, Analiz Sorumlusu, Kalite Yöneticisi, Laboratuvar Müdürü

 

2. Uygulama

1. Araştırmacı tarafından, ilgili “Proforma Talep Formu”, Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin internet sitesinden doldurarak imzalar, Merkez Laboratuvarına ulaştırır.

2. Talep edilen analizlerin Analiz Sorumlusu proforma talebini alarak uygunluğunu kontrol eder, fiyatlandırır ve birim sekreterliğine ileterek Müdür’ün onayına sunar.

3. Onaylanan proforma talebi Araştırmacı’ya iletilir.

4. Proformanın Müdür tarafından onaylanmaması halinde Araştırmacı Analiz Sorumlusu tarafından bilgilendirilir.

 

2.1. Tanımlar

1 Numune: Laboratuvara analiz edilmek üzere ulaştırılmış her tür örneği kapsar

2. Araştırmacı: Analizi talep eden kişi/kurum

3. Analiz Sorumlusu: Numunenin analiz işlemini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen kişi

4. Laboratuvar Müdürü: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü