Döküman No
MRLAB.TL. 0002
Yayın Tarihi
30.11.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.  AMAÇ

Bu talimat, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılmakta olan analizlere ait proforma talebinin yapılması sürecini açıklamayı amaçlar.

 

2. KAPSAM

Bu talimat, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapılmakta olan analizlere ait proforma talebine ilişkin tüm süreci kapsar.

 

3. SORUMLULAR

Araştırmacı, Analiz Sorumlusu, Kalite Yöneticisi, Laboratuvar Müdürü

 

4. TANIMLAR

4.1 Numune: Laboratuvara analiz edilmek üzere ulaştırılmış her tür örneği kapsar

4.2. Araştırmacı: Analizi talep eden kişi/kurum

4.3. Analiz Sorumlusu: Numunenin analiz işlemini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen kişi

4.4. Laboratuvar Müdürü: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

5. UYGULAMA

5.1. Araştırmacı tarafından, ilgili “Proforma Talep Formu”, Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin internet sitesinden doldurarak imzalar, Merkez Laboratuvarına ulaştırır.

5.2. Talep edilen analizlerin Analiz Sorumlusu proforma talebini alarak uygunluğunu kontrol eder, fiyatlandırır ve birim sekreterliğine ileterek Müdür’ün onayına sunar.

5.3. Onaylanan proforma talebi Araştırmacı’ya iletilir.

5.4. Proformanın Müdür tarafından onaylanmaması halinde Araştırmacı Analiz Sorumlusu tarafından bilgilendirilir.