Doküman No
MRLAB.TL. 0003
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1. Sorumlular

Tüm laboratuvar personeli.

 

2.Uygulama

1.Cihazın su haznesi saf su ile doldurulur.

2.Ultrasonik su banyosu cihazının fişi prize takılır.

3.Ön paneldeki güç düğmesinden istenilen değer ayarlanılır.

4.Numunenin su banyosunda kalma süresi belirlenir.

5.Cihazın çalışması esnasında su banyosu kısmına el sokulmamalıdır.

6.İşlem bittikten sonra güç düğmesi ‘’0’’ değerine getirilir.

7.Cihaz fişten çıkarılır.

8.Ultrasonik su banyosunun içindeki saf su boşaltılır.