Döküman No
MRLAB.TL. 0003
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan ultrasonik su banyosu cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Bandelin Sonorex marka ultrasonik su banyosu ile hazırlanan numunelerin çözelti içerisinde homojen dağılması ve çözme işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Cihazın su haznesi saf su ile doldurulur.

 • Ultrasonik su banyosu cihazının fişi prize takılır.

 • Ön paneldeki güç düğmesinden istenilen değer ayarlanılır.

 • Numunenin su banyosunda kalma süresi belirlenir.

 • Cihazın çalışması esnasında su banyosu kısmına el sokulmamalıdır.

 • İşlem bittikten sonra güç düğmesi ‘’0’’ değerine getirilir.

 • Cihaz fişten çıkarılır.

 • Ultrasonik su banyosunun içindeki saf su boşaltılır.