Döküman No
MRLAB.TL. 0014
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan refraktometre cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Eclipse marka el refraktometresi ile bal örneklerinin nem yüzdesini ölçmeyi kapsar.

 

  1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

  1. UYGULAMA

 

  • Cihazın kapağı açılır. Cam yüzey üzerine 1 damla bal damlatılır.

  • Kapağı kapatıp göz merceğinden nem yüzdesi okunur.

  • Saf su ile temizlenir.