Doküman No
MRLAB.TL. 0014
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Tüm laboratuvar personeli.

 

2.Uygulama

1.Cihazın kapağı açılır. Cam yüzey üzerine 1 damla bal damlatılır.

2.Kapağı kapatıp göz merceğinden nem yüzdesi okunur.

3.Saf su ile temizlenir.