Döküman No
MRLAB.TL. 0027
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan degaz alma cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Quantachrome marka Flowvac model degaz alma cihazı ile numunelerin degaz işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Cihaz analiz sorumlusu.

 

 1. UYGULAMA

 

     • Cihazın bağlı olduğu UPS kaynağının uygun koşullarda çalışıyor olduğu kontrol edilir.

     • Cihazın sol tarafında bulunan vakum pompası üzerindeki açma butonu aracılığıyla açılır.

     • Cihaz üzerinde bulunan “POWER” butonunu I konumuna getirilerek cihaz açılır.

     • Cihaz üzerinde bulunan sıcaklık kontrollörün set butonuna basılarak sıcaklık ayar moduna gelinir.

     • Sıcaklık kontrollör üzerinde bulunan “¡” ve “^” butonlarına basılarak hedef sıcaklık ayarlanır.

     • Degaz işlemi yapılacak numune hücreleri portlar üzerinde bulunan aparatlara o-ringler aracılığıyla bağlanır. Ve hücre takılmış portların her birinin üzerinde bulunan açma ventillleri açık konuma getirilir.

     • Numune hücreleri ısıtıcı ceplere yerleştirilir. Sıkma maşaları ile ısıtıcı yüzey ile hücreler temas ettirilir.

     • Cihaz üzerinde “FINE VAC” ventili açılır.

     • Ön vakum işleminden sonra cihaz üzerinde bulunan “COARSE VAC” ventili açılır.

     • Degaz işleminin bitiminden sonra tüm ventiller kapatılır.

     • Numune hücreleri portlarda çıkarılır.

     • Cihaz üzerinde bulunan “POWER” butonunu kapatma konuma getilir.

     • Cihazın yanındaki vakum pompası kapatılır.