Döküman No
MRLAB.TL. 0036
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan toplam organik karbon analiz cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Shimadzu marka TOC-L model toplam organik karbon cihazı ile yapılacak analizleri kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Cihaz Analiz Sorumlusu

 

 1. UYGULAMA

  1. Toplam Organik Karbon Analiz Cihazının Açılması

4.1.1. Sıvı Örnekler İçin

 • Öncelikle tüp açılır ve 3 barr basınca ayarlanır.

 • Cihazın sağ tarafındaki düğme “1” konumuna getirilir.

 • Kapağın üzerindeki “standby” düğmesine basılarak yeşil ışığın yandığı görülmelidir.

 • Bilgisayardan “TOC-L Sample table editör” programı açılır. “New” butonuna tıklayıp çalışılacak metod (TOC, TC, TOC/TN) seçilerek yeni çalışma sayfası açılır.

 • Connect” butonuna tıklanır. Cihazın uygun sıcaklığa gelmesi beklenir.

 • Yazılım üzerinden “monitör” ikonuna tıklayıp cihazın analize hazır olup olmadığı kontrol edilir.

 

4.1.1. Katı Örnekler İçin

 • Öncelikle tüp açılır ve 3 barr basınca ayarlanır.

 • Cihazın sağ tarafındaki düğme “1” konumuna getirilir. SSM ünitesinin sağ tarafındaki düğme “1” konumuna getirilir.

 • Kapağın üzerindeki “standby” düğmesine basılarak yeşil ışığın yandığı görülmelidir.

 • Bilgisayardan “TOC-L Sample table editör” programı açılır. “New” butonuna tıklayıp “SSM metodu” seçilerek yeni çalışma sayfası açılır.

 • Connect” butonuna tıklanır. Cihazın uygun sıcaklığa gelmesi beklenir.

 • Yazılım üzerinden “monitör” ikonuna tıklayıp cihazın analize hazır olup olmadığı kontrol edilir.

 

  1. Numunenin Ölçümü

4.2.1. Sıvı Numunenin Ölçümü

 • Vialler autosamplera yerleştirilir.            

 • Yapılacak analiz metodu seçilip çalışma sayfasına sürüklenir.

 • Numunenin ismi “sample name” bölümüne girilir. Sağ üst köşede vial ikonuna tıklanıp numunen yerleştirildiği hücre numarası girilir.

 • Analyze butonuna tıklanır.

4.2.2. Katı Numunenin Ölçümü

 • Örnek iki ayrı seramik küvete TC ve IC ölçümleri için 20-30 mg aralığında tartılır.

 • IC ölçümü yapılacak küvete 500 µl %20 ‘lik ortofosforik asit damlatılır ve 100 °C etüvde yaklaşık 1 saat bekletilir.

 • SSM metodu çalışma sayfasına sürüklenir. Örnek adı “sample name” bölmesine girilir. “Analyze” butonuna tıklanır.

 • Çıkan sayfaya tartılan TC kütle miktarı girilir “ok” butonuna tıklanır.

 • Cihaz üzerinde TC analiz fırınının kapağı açılır. Hazırlanan küvet pens yardımıyla TC fırın havuzuna yerleşitirilir ve kol yardımı ile itilir.

 • Yazılım üzerinde uyarı çıkınca kol “cooling” poziyonuna çekilir. Bir sonraki uyarıda ise “sample change” pozisyonuna çelkilir.

 • TC fırın havuz kapağı açılır ve küvet pens yardımıyla çıkarılır.

 • Çıkan sayfaya tartılan IC kütle miktarı girilir “ok” butonuna tıklanır.

 • Cihaz üzerinde TC analiz fırınının kapağı açılır. Hazırlanan küvet pens yardımıyla IC fırın havuzuna yerleşitirilir ve kol yardımı ile itilir.

 • Yazılım üzerinde uyarı kol “sample change” pozisyonuna çekilir. Kapak açılır ve küvet pens yardımıyla çıkarılır.

 

  1. Analiz Sonucunun Raporlanması

 • Yazılım üzerinde raporlanacak örnekler seçilir. Sağ tıklanıp print sekmesi tıklanır. Sonuçlar pdf olarak kaydedilir.

 

  1. Cihazının Kapatılması

 • Yazılım üzerinden “shutdown” butonuna tıklanır.

 • Cihazın soğuması için 30 dk bekenir.

 • Cihaz üzerindeki düğme “0” posizyonuna getirilir.

 • Tüpler kapatılır.