Doküman No
MRLAB.TL. 0042
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından cihaz analiz sorumlusu sorumludur.

 

2.Uygulama

 1. LC-MS/MS cihazı ‘’on’’ düğmesine basılarak açılır.
 2. LC-MS/MS analizine başlamadan önce cihazın vakum pompası ‘’on’’ düğmesine basılarak açılır ve cihazın vakuma gelmesi beklenir.
 3. Ardından cihazın elektronik kısım ‘’on’’ düğmesine basılarak açılır.
 4. Cihazda analize başlamadan önce azot jenaratörü açılır ve sisteme azot verilir.
 5. Cihazın ‘’auto sampler’’ kısmı ‘’on’’ düğmesinden açılır.
 6. LC-MS/MS cihazının bağlı olduğu bilgisayar açılır.
 7. Cihaz vakuma geldikten sonra bilgisayardan ‘’Chromelon Xpress’’ programı açılır ve ‘’LPG-3400SD’’ sekmesine girilir.   Cihaz ‘’purge on ‘’ sekmesine basılarak cihaz şartlandırılır ve ‘’connect’’ sekmesine basılır.
 8. Ardından bilgisayardan ‘’Termo-TSQ’’ sekmesinden program açılır ve ‘’start’’ butonuna basılarak program başlatılır. Sistemin vakum değeri şartlanana kadar sistemden uygun çözücü geçirilir.
 9. MS analizi için yaklaşık 1mg tartılan numuneler 1 mL MS saflıkta metanolde çözülür ve 2.5 µL alınıp 2.5 mL ye seyreltme işlemi yapılır.
 10. MS analiz için hazırlanan numune cihaza enjektör yardımı ile verilir ve ‘’ inject’’ butonuna basılır. Numunenin kodu ‘’file name’’ sekmesine girilir.‘’Fisrt Mass’’ ve  ‘’Last Mass’’ sekmelerine ilgili değerler girildikten sonra ‘’start’’ butonuna basılarak analiz başlatılır.
 11. MS/MS analizi için argon gazı sisteme verilir ve programdan MS/MS analizi başlatılır.
 12. LC-MS/MS cihazını kapatmadan önce sistemden çözücü geçirilir ve sırasıyla ‘’Termo-TSQ’’, ‘’Chromelon Xpress’’ programları, ‘’auto sampler’’ ve azot jenaratörü kapatılır. Ardından elektronik kısım, vakum ve cihazın ana şarteli kapatılır.