Doküman No
MRLAB.TL. 0012
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Tüm laboratuvar personeli.

 

2.Uygulama

1.Cihazın vakum pompası ve su banyosu ünitesi açılır.

2.Evapore edilecek numune uygun cam balona alınır. Cam balonun takılacağı yere sıçratma başlığı takılır ve cam balon buraya yerleştirilir.

3.Vakum pompasından numunenin içinde olduğu çözücü seçilir ve parametreler otomatik olarak ekrana gelir.

4.Soğuk su hattı sisteme bağlanır. Su giriş çıkışları kontrol edilir.

5.Su banyosunun sıcaklığı seçilen parametredeki sıcaklığa ulaştığı zaman ‘’start’’ tuşuna basılır ve dönme hızı ayarlanarak işlem başlatılır.

6.Evapore işlemi bittikten sonra dönme işlemi sonlandırılıp ‘’stop’’ tuşuna basılır vakum boşaltılır ve balon sıçratma başlığından çıkarılır.

7.İşlem bittikten sonra sırasıyla vakum pompası ve su banyosu kapatılır. Soğuk su hattı kapatılarak sistemden çıkarılır.