Döküman No
MRLAB.TL. 0012
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan evaparatör cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Buchı marka Rotavapor R-3 model evaparatör ile yapılacak numune içerisindeki farklı çözücüleri uzaklaştırma işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Cihazın vakum pompası ve su banyosu ünitesi açılır.

 • Evapore edilecek numune uygun cam balona alınır. Cam balonun takılacağı yere sıçratma başlığı takılır ve cam balon buraya yerleştirilir.

 • Vakum pompasından numunenin içinde olduğu çözücü seçilir ve parametreler otomatik olarak ekrana gelir.

 • Soğuk su hattı sisteme bağlanır. Su giriş çıkışları kontrol edilir.

 • Su banyosunun sıcaklığı seçilen parametredeki sıcaklığa ulaştığı zaman ‘’start’’ tuşuna basılır ve dönme hızı ayarlanarak işlem başlatılır.

 • Evapore işlemi bittikten sonra dönme işlemi sonlandırılıp ‘’stop’’ tuşuna basılır vakum boşaltılır ve balon sıçratma başlığından çıkarılır.

 • İşlem bittikten sonra sırasıyla vakum pompası ve su banyosu kapatılır. Soğuk su hattı kapatılarak sistemden çıkarılır.