Döküman No
MRLAB.TL. 0007
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan tartım cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan AND marka HR-250-AZ model tartım cihazı ile yapılacak tartım işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Tartım cihazının fişi prize takılır.

 • Cihazın ‘’on/off’’ düğmesinden cihaz açılır.

 • Cihazın sol taraftaki terazi kısmından düz zeminde olduğu ve dengede olduğu kontrol edilir.

 • Cihazın plastik bölmelerinin kapalı olduğu kontrol edilir ve boşken darası ‘’RE-ZERO’’ düğmesine basılarak alınır dijital ekranda ‘’0’’ değeri gözlenmelidir.

 • Cihazda gram veya miligram modunda çalışmak istenirse ‘’MODE’’ düğmesine basılarak istenilen mod ayarlanır.

 • Terazinin plastik bölmesi açılarak tartım için kullanılacak kap, ependorf veya kağıt gibi malzemeler terazinin tartım yerine konur plastik bölmeler hava akımı olmayacak şekilde dikkatli şekilde kapatılır ve darası alınır. Dijital ekranda ‘’0’’ değeri okunur.

 • Tartımı yapılacak madde plastik bölme açılarak tartım kabına yavaşça ilave edilir istenilen değere yaklaşınca plastik bölme kapatılır ve tartımın sabitlenmesi beklenir.

 • İstenilen değerin altında veya üstünde bir tartım yapıldıysa plastik bölme açılarak yavaşça madde ilave edilir veya alınır.

 • Tartım işlemi bittikten sonra terazinin tartım bölmesi boşaltılır ve ‘’RE-ZERO’’ düğmesinden darası alınır ve terazi ‘’on/off’’ düğmesinden kapatılır.