Döküman No
MRLAB.TL. 0046
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
  1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan mini vorteks cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

  1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Wise Mix marka VM-10 model mini vorteks cihazı ile maddelerin çözelti ortamında homojen çözünmesi işlemini kapsar.

 

  1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

  1. UYGULAMA

 

  • Vorteks cihazının fişinin prize takılı olup olmadığı kontrol edilir.

  • Vorteks edilecek numune uygun bir ependorf veya kap içerisinde cihaznın üstündeki kısma yerleştirilir ve elle üstten hafifçe bastırılır.

  • Cihazın sağ taraftaki ayar düğmesinden vorteks hızı ayarlanır.

  • Cihazın ön kısmındaki düğmeye basılarak ‘’ON’’  moduna geçilir. İstenilen süre kadar vorteks yapılır ve kapatmak için düğme ‘’OFF’’ moduna alınır.

  • Cihaz düğmeden ‘’TOUCH’’ moduna alındığında ve vorteks hızı ayarlandığında ise cihazın üst kısmına vorteks yapılacak madde konur ve elle üsten bastırıldığında vorteks işlemi başlar ve baskı işlemi sonlandığında vorteks işlemi biter.

  • Vorteks işlemi bittikten sonra cihaz ‘’OFF’’ moduna alınır ve fiş prizden çıkarılır.