Doküman No
MRLAB.TL. 0039
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.Sorumlular

Bu talimatın uygulanmasından tüm laboratuvar personeli sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Cihazın üzerinde bulunan  “Boşaltma” valfini gevşeterek baskı pistonu en alt konuma alınır ve tekrar valf sıkılır..
  2. Cihazın üzerinde bulunan “Sıkıştırma Vidası” pres kalıbı boyuna göre ayarlanır.
  3. Pres kalıbı baskı pistonun üstüne konur.
  4. Hidrolik pres kolu ileri geri hareket ettirilerek pres kalıbı sıkıştırılır.
  5. Hidrolik pres üzerindeki monometre aracılığı ile ne kadar basınç uyguladığımız kontrol edilir.
  6. Sıkıştırma işlemi bittikten cihazın üzerinde bulunan  “Boşaltma” valfini gevşeterek sıkıştırma kalıbı dışarı alınır.