Doküman No
MRLAB.TL. 0023
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
01.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

1.Sorumlular

Tüm laboratuvar personeli.

 

2.Uygulama

1.Cihazın yatay pozisyonuna bakılıp dengede olup olmadığı kontrol edilmelidir.

2.Hassas terazi cihazının fişi prize takılır.

3.Cihazın ‘’on/off’’ düğmesinden cihaz açılır.

4.Cihazın cam bölmelerinin kapalı olduğu kontrol edilir ve boşken darası ‘’→T←’’ düğmesine basılarak alınır dijital ekranda ‘’0’’ değeri gözlenmelidir.

5.Cihazda gram veya miligram modunda çalışmak istenirse sağ en üstteki  ‘’≡ ?’’ düğmesine basılarak display ekranından istenilen mod ayarlanır.

6.Terazinin cam bölmesi açılarak tartım için kullanılacak kap, ependorf veya kağıt gibi malzemeler terazinin tartım yerine konur ve cam bölmeler hava akımı olmayacak şekilde kapatılır ve darası ‘’→T←’’  düğmesine basılarak alınır. Dijital ekranda ‘’0’’ değeri okunur.

7.Tartımı yapılacak madde cam bölme açılarak tartım kabına yavaşça ilave edilir istenilen değere yaklaşınca cam bölme kapatılır ve tartımın sabitlenmesi beklenir.

8.İstenilen değerin altında veya üstünde bir tartım yapıldıysa cam bölme açılarak yavaşça madde ilave edilir veya alınır.

9.Tartım işlemi bittikten sonra terazinin tartım bölmesi boşaltılır ve dikkatlice temizlenir ‘’→T←’’ düğmesinden darası alınır ve terazi ‘’on/off’’ düğmesinden kapatılır.

10.Cihazın fişi prizden çıkarılır.