Döküman No
MRLAB.TL. 0023
Yayın Tarihi
02.12.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
 1. AMAÇ

 

Bu iş talimatı, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan hassas terazi cihazının güvenli ve doğru kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. KAPSAM

 

Bu talimat, RTEÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Mettler Toledo marka hassas terazi cihazı ile yapılacak tartım işlemlerini kapsar.

 

 1. SORUMLULAR

 

Tüm laboratuvar personeli.

 

 1. UYGULAMA

 

 • Cihazın yatay pozisyonuna bakılıp dengede olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 • Hassas terazi cihazının fişi prize takılır.

 • Cihazın ‘’on/off’’ düğmesinden cihaz açılır.

 • Cihazın cam bölmelerinin kapalı olduğu kontrol edilir ve boşken darası ‘’→T←’’ düğmesine basılarak alınır dijital ekranda ‘’0’’ değeri gözlenmelidir.

 • Cihazda gram veya miligram modunda çalışmak istenirse sağ en üstteki  ‘’≡ ?’’ düğmesine basılarak display ekranından istenilen mod ayarlanır.

 • Terazinin cam bölmesi açılarak tartım için kullanılacak kap, ependorf veya kağıt gibi malzemeler terazinin tartım yerine konur ve cam bölmeler hava akımı olmayacak şekilde kapatılır ve darası ‘’→T←’’  düğmesine basılarak alınır. Dijital ekranda ‘’0’’ değeri okunur.

 • Tartımı yapılacak madde cam bölme açılarak tartım kabına yavaşça ilave edilir istenilen değere yaklaşınca cam bölme kapatılır ve tartımın sabitlenmesi beklenir.

 • İstenilen değerin altında veya üstünde bir tartım yapıldıysa cam bölme açılarak yavaşça madde ilave edilir veya alınır.

 • Tartım işlemi bittikten sonra terazinin tartım bölmesi boşaltılır ve dikkatlice temizlenir ‘’→T←’’ düğmesinden darası alınır ve terazi ‘’on/off’’ düğmesinden kapatılır.

 • Cihazın fişi prizden çıkarılır.